Hjem » Artikler » Innovation er ikke bare produkter​!

Innovation er ikke bare produkter​!

Innovation er ikke bare produkter

En kort introduktion til de 10 typer af innovation og hvordan den kan lede dig til mere værdiskabende innovation 

10 Typer af innovation

I denne artikel vil vi give dig en kort indflyvning til bruge ovenstående model til at hjælpe dig med at lave mere værdiskabende innovation i din virksomhed. Modellen er baseret på en lignende model fra bogen “10 Types of Innovation” af Larry Keeley m.fl., som vi stærkt kan anbefale at læse, for dem der skulle blive nysgerrige efter mere. 

Budskabet i denne artikel er ganske enkelt: den mest sikre måde du kan fejle med innovation er ved kun at fokusere på produkter – de bedste innovatører benytter sig af mange typer af innovation

Kort fortalt dækker de 10 kategorier over: 

Forretningsmodel: måden hvorpå din forretning generere en indkom. Denne type innovation udfordrer ofte en industris status-quo-antagelser på ting som fx udbud, prissætning og måder at generere indkomst på/betale. Eksempler kunne være: premium priser, abonnementer, totalløsninger, auktioner mm. 

Netværk: samarbejdspartnere, underleverandører,  kunder og konkullegaer. Ingen virksomhed er uafhængige af andres kundskab og de bedste innovative virksomheder er gode til at få de bedste ud af deres egne styrker samtidigt med at de gør bevidst brug af det andre kan tilbyde. Eksempler kunne være: forskningssamarbejder med universiteter, joint-venture udvikling, franchising m.fl.  

Strukturer: organiseringen af virksomhedens aktiver, så de kan skabe værdi – alt fra skabelsen af afdelinger, til træning af personalet og rekrutteringsprogrammer. Eksempler herpå kunne være: incitamentssystemer, efteruddannelse eller unikke arbejdsteams. 

Processer: Aktiviteter og handlinger som gør jer i stand til at udvikle og genskabe successer med innovationen. De er ofte skræddersyede til jeres organisation og svære at gøre efter. Eksempler kunne være: Sprint-metodikker, analyser af markeds- eller kundeindsigter, patenterede metoder, process-standardisering m.fl.  

Produkt Performance: Måden hvorpå dit produkt adskiller sig fra konkurrenter i funktion og form. Det kan både være som NPD (new product development) eller som updates og line-extensions af eksisterende produkter. Eksempler herpå kunne være: simplificerede løsninger, mere bæredygtige materialer, større grad af tilpasningsmuligheder osv. 

Produkt systemer: er alle de systemer og ekstra produkter der omgiver kerneproduktet og binder det hele sammen i et mere robust værditilbud for kunderne. Når det gælder innovation, handler det særligt om at opbygge økosystemer der fænger og forundre kunderne, samtidig med at forsvare sig mod konkurrenterne. Eksempler kunne være: produkt-bundles, hvor flere produkter og services slås sammen i én indpakning, platforme der kan åbne op for at andre spillere vil sælge gennem dine kanaler og dermed trække flere potentielle købere ind.  

Service: Måden hvorpå du støtter og forstærker værdien af dine produkter. Innovationer i service fokuserer at gøre produkter lettere at prøve, bruge og nyde, og dermed skaber en bedre “brugerrejse”. Eksempler på innovationer kunne være: forbedringer, vedligeholdelsesplaner, kundesupport, uddannelser, garantier mm. 

Kanaler: Alle de måder du leverer dine produkter til kunderne. Innovation på dette område handler især om at udfordre de etablerede og traditionelle kanaler og udbygge eller ændrer dem. Målet er at skabe en model, hvor der er meget synergi mellem kanalerne og hvor kunden kan købe det de vil, når de vil. Innovationseksempler kunne være: Flagship-butikker, pop-up events, direkte salg udenom butikker etc. 

Brand: Dækker over måden din virksomhed repræsenterer dine værditilbud og forretning. Innovationer indenfor brandkategorien har til formål at styrke genkendeligheden og loyaliteten når kunden skal købe i jeres kategori. Der er skrevet et hav at bøger om emnet, men et par eksempler kunne være: produkt-extensions under samme brand, en stærk profil som særligt idérig, bæredygtig etc. Det kan også være branding på unikke komponenter, som er særligt unikke og eftertragtede. 

Kundeengagement: Handler om hvordan du skaber tiltalende interaktioner med dine kunder. Innovationer på dette område handler om at få en  forståelse af kundens inderligste forhåbninger og derigennem skabe meningsfulde relationer mellem dig og dine kunder; at skabe mindelsesværdige og glædelige oplevelser. Eksempler på innovationer kunne være; mere uformel, direkte kommunikation på fx sociale medier (kommentering, broadcasting mm.); særlig indpakning af dine produkter der giver et unikt første indtryk og en anerledes oplevelse end en traditionel udpakning.

Ofte ser vi, at vores kunder kun fokusere på enkelte af ovenstående kategorier ad gangen, eller man arbejder på flere af dem, men i forskellige afdelinger, som ikke taler nok sammen.  Ofte ser vi også en overvejende tendens til at fokusere på produktinnovation over de meste andet. Men statistikken tegner et lidt andet billede, når man ser på, hvad den reelle værdi er af innovationsarbejdet: 

Tal fra Deloitte artikel: https://tinyurl.com/sfsnn8c2
Tal fra Deloitte artikel: https://tinyurl.com/sfsnn8c2

Den første graf tegner et tydeligt billede af innovationsvolumen på de 10 typer er kraftigt styret mod produkter og produkt-systemer, hvorimod den anden graf tegner et noget andet billede, når man taler værdiskabelse for din virksomhed.  Det er ikke fordi man ikke skal innovere på produktet – det er trods alt det der skal drive størstedelen af salget for mange virksomheder. 

Problemet at udelukkende fokusere på produkter, er at de er forholdsvis lette for andre kopiere. Det bliver des mere svært at kopiere, hvis kombinere produktet med flere innovationstyper og for eksempel bygger et nyt serviceled på, har en helt anden forretningsmodel for at sælge produktet og understøtter produktet med en hel unik brugeroplevelse – så er det pludselig en hel anden sag at gøre efter. 

Så husk det nu – innovation er ikke bare produkter. Der er et helt økosystem af håndtag du kan skrue på, for at sikre at din innovation skaber mere værdi og står stærkere overfor konkurrenterne.  

Hvis du føler dig inspireret af at læse denne artikel og du har brug for endnu mere viden om det, at være innovationsleder, så kan du downloade vores nedenstående e-bog “Innovationschefens Håndbog”. I denne e-bog får du både gode råd, redskaber og metoder, der kan anvendes aktivt i innovationsledelsesprocessen. 

Forstå og løs jeres innovationsudfordringer

Brug e-bogen til at få overblik over dine opgaver som innovationsleder – og som opslagsværk, når du står overfor en udfordring.

Flere indlæg fra samme kategori

- november 2019

Gul Zone – forstå problemet før du løser det

Start dit innovationsprojekt det rigtige sted Læs indlægget
- april 2020

Hvad er byggestene for kreativitet?

Innovation bygger i høj grad på kreativ tænkning, motivation og ekspertise indenfor for det problemområde, som man sætter fokus på. Det kreative forbinder vi ofte... Læs indlægget
- maj 2021

5 artikler om Innovationskultur

5 spændende artikler du burde læse om innovationskultur I Innohow elsker vi at finde ny viden og inspiration der hjælpe vores kunder med at nå deres innovationsam... Læs indlægget
- november 2019

Kunsten at vælge den rigtige innovationsidé

Hvordan bedrer man sine chancer for at vælge den rigtige idé at gå videre med Læs indlægget