Case

Dare2Care sikkerhedskulturprojekt

Kunde
Blue Water Shipping
Type
Virksomheder
Besøg

Del 1. Sikkerhedskulturen

Udbyttet

Arbejdsmiljøområdet i Port Service Divisionen, Blue Water Shipping har forbedret og højnet sikkerhedskulturen og realiseret mange små og større forbedringstiltag, der til sammen har været en betydende faktor i at realiseret divisionens målsætningen om ”ZERO LTI i 2024” 2 år før tid.

Safety Awareness niveauet er øget, værktøjer til det kontinuerlige sikkerhedsarbejde er udviklet og vist sin dokumenterede effekt. De operative afdelinger og HSSEQ afdelingen samarbejde er styrket, så den traditionelle tilgang til sikkerhed med kun at kontrollere og overholde love og regler ”fordi vi skal”, er ved at udvikle sig til ”Vi har alle sammen arbejdsmiljø som en arbejdsopgave – HSE er en støttefunktion”.

Baggrund

Blue Water Shipping lancerede det strategiske initiativ ”Dare2Care” med et langsigtede mål om ”ZERO LTI i 2024”. Ønsket var at gennemføre aktiviteter, der havde til formål at træne og udvikle en forbedret sikkerhedskultur i afdelinger og i praksis på alle havne, hvor Blue Water Shipping operer.

Den nuværende sikkerhedskultur og sikkerhedsadfærd skulle synliggøres og italesættes, der skulle sættes ind på at forbedre den mundtlige kommunikation, og arbejdsprocesser, procedure m.m. skulle forbedres for at understøtte den ønskede sikkerhedsadfærd og ambitionen om ”ZERO LTI i 2024”.

Forløbet

Innohow gennemførte i samarbejde med Arbejdsmiljøorganisationen samtaler, observationsrunder, møder osv. på udvalgte havne i Danmark både med egne ansatte samt med andre interessenter på havnene for at kortlægge og forstå den nuværende adfærd og kommunikation omkring sikkerhed og hvilke barrierer og potentialer, der kunne arbejdes med.

Lokale innovationsprocesser samt 1-1 træning i mundtlig kommunikation blev gennemført. Lokale løsninger blev implementeret og Best Practice blev udbredt på tværs af havne og afdelinger. Et servicetjek af eksisterende materialer blev gennemført og procedure, toolbox metoder, onboardingværktøjer m.m. blev opdateret via hands-on involvering af medarbejdere. Dette skabte en synliggørelse af såvel den nuværende og den ønskede arbejdsgang i mange arbejdsprocesser, hvor sikkerhed var et vigtigt element.

Ny sikkerhedspolitik, opdatering af Life Saving Rules, nye Toolbox værktøjer, sikkerhedskampagner m.m. blev realiseret. Dertil bliv der sat et stor fokus på implementering af værktøjer til løbende opfølgning og måling af forbedringstiltag – alt sammen for at sikre at den ønskede adfærd blev ”masseret” ind i kulturen og rodfæstede sig.

 

Del 2. New Innovative Approach to Continuos Improvements Projects

Udbyttet

Port Service har synliggjort og realiseret en lang række forbedringspotentialer operativt og økonomisk såvel som strategisk ved at arbejde med en mere systematisk og innovativ tilgang til løbende forbedringer projekter. Der er synliggjort et strategisk roadmap for de kommende år inklusiv forankring af hvert strategisk initativ samt opfølgningsmetode. I den enkelte driftsafdelinger er mange små forbedringer og optimeringer gennemført via dyb medarbejderinvolvering og med et skarpt fokus på hvad vil give effekt i praksis for de udførende folk. Mere end 10 Standard Operating Procedures er udarbejdet, de tværgående arbejdsprocesser er forbedret og afdelingslederne har samtidig fået hands-on erfaring i innovationsprocesser.

Baggrunden

Direktionen i Port Service ønskede at sætte fokus på den strategiske udvikling i divisionen og skabe nogle udviklingsrum inkl. proces- og kompetencestøtte, hvor afdelingsledere, medarbejdere og interne støttefunktioner kunne identificere udviklingspotentialer og løsningsforslag. Ambitionen var at synliggøre forbedringsmuligheder og uforløste gevinster samt give et kvalitetsløft i de operative afdelinger, som havde berøring med alt fra skibsankomst til skibsafgang. Alt sammen for at sikre konkurrencedygtighed og være en attraktiv arbejdsplads.

Forløbet

Innohow fungerede som innovationskonsulent både procestovholder og sparringspartner for de enkelte managers i hver afdeling samt direktionsledelsen. Hver afdeling gennemgik en eller flere problemfokuserede innovationsprocesser, hvor udviklingspotentialer blev kortlagt og analyseres.

Herefter bliv løsninger til procesforbedringer udviklet, testet og implementeret i hver afdeling, inklusiv en stor medarbejderinvolvering, uanset om en arbejdsproces (Standard Operating Procedure eller Business Process) foregik i den enkelte afdeling eller kig på tværs af flere afdelinger.

Eksempler på løsninger dækker over; definering af Standard Operating Procedures (SOP), onboardingplaner for nye medarbejdere eller ledere, design af forskellige Microsoft Power Apps til work order, intern fakturering m.m. som IT afdelingen efterfølgende eksekverede på, Udviklingsplakater for afdelinger, Kompetencematrix for afdelinger, Hand-over-template mellem skiftehold, fastlæggelse af workflows og roller i operationsdriften, kortlægning og optimering af IT processer mellem Blue Water og kunder, Strategisk Roadmap 2025.

 

Kunne du være interesseret i et samarbejde med os?

Har du spørgsmål til vores ydelser eller en af vores cases? Vi er klar til at hjælpe, så kontakt os helt uforpligtende allerede i dag og hør mere, eller skriv en besked til os og så vender vi tilbage så hurtigt som muligt.

Søren Hejne Hansen

Søren Hejne Hansen

Direktør, Innohow

Ring til 70 20 34 36

Skriv til os lige her

Modtag vores gratis e-bog, Innovationschefens Håndbog, og få en masse gode værktøjer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gratis vores e-bog om idéudvikling og andet spændende information omkring innovation.

Innohow anvender dine kontaktoplysninger, for at vi kan kontakte dig om vores ydelser. Du kan til enhver tid afmelde dig disse meddelelser. For at læse mere om vores privatpraksis, kan du læse vores privatpolitik.

Systemer

Hvilke IT-systemer eller værktøjer kan bedst understøtte Jeres innovationsprocesser?

Vælg det rette Idea Management System eller Innovation Management Setup, der matcher Jeres organisation og ambitioner.

Idea Management System:

Innovation Funnel:

Innovation Portfolio:

Kompetencer

Hvilke innovationskompetencer har I brug for, for at løfte jeres innovationsniveau?

Få træning i innovationsmodeller og konkrete værktøjer, så jeres medarbejdere og ledere kan indfri jeres ambitioner for innovation.

Design Thinking Træning:

Design af Toolkits:

Innovatørens DNA træning:

Struktur

Hvilken organisering understøtter jeres ambitioner for innovation?

Få styr på jeres beslutningsprocesser og -mandat, innovationsmidler og hvem internt og eksternt er drivkræfterne for innovation hos Jer.

Beslutningsmatrix:

Innovations KPI:

Innovationspulje:

Adfærd

Hvordan udvikles de ønskede vaner og adfærd for innovation i en organisation?

Få styr på jeres værdier for innovation, hvem er kulturbærerne og hvilken adfærd I ønsker for at fremme innovation.

Fra værdisæt til handling:

Rollebeskrivelse:

Barriere-Analyse:

Processer

Hvilke arbejdsprocesser for innovation skaber de ønskede resultater for jeres målsætninger?

Få den rigtige innovationsmodel med tilhørende værktøjer og bliv skarpere på hvilke innovationstyper I skal levere.

Innovationstyper:

Egen innovationsmodel:

Workflow:

Strategi

Hvad er den rigtige strategi, som løfter jeres innovationskapaciteter og innovationsniveau?

Få defineret jeres innovationsstrategi inklusiv de konktere tiltag, som over tid løfter jeres innovationsniveau til nye højder.

Egen innovationsstrategi:

Innovationsniveauer:

Innovationskultur: