Case

Brandlundparken

Ikast Brande Kommune
Del denne case:
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Udbyttet
Fremtidens daghjem

Ud over et nyt mindset hos personalet er resultatet af processen et katalog af udviklings- og forbedringsforslag samt en udviklingsplakat, der skal understøtte en forandringsproces i daghjemmet.

Projektet har skabt flere væsentlige indsigter, som har ledt til positive forandringer. Fx er det gennem projektet blevet klart, at alle medarbejdere var enige om, at et daghjem skal være et sted, hvor man skal trives, har succesoplevelser og får hjælp til at gøre hverdagen lettere, men der manglede en fælles definition af, hvad det betød i praksis. Hver medarbejder dannede sit eget billede af, hvad der skulle gøres, hvilket betød at de ofte løb hvert sit løb frem for at samarbejde om at nå et mål. Det resulterede i, at ting indimellem gik i stå eller aldrig blev realiseret. Siden projektets afslutning er personalet blevet bedre til at italesætte, hvorfor de gør som de gør og acceptere, at de alle har forskellige styrker og måder at arbejde på. Derfor oplever de generelt, at hverdagen er blevet lettere og bedre for både dem og brugerne.

Et andet eksempel er, at personalet, på grund af sit store ønske om at hjælpe brugerne, havde medvirket til at brugerne var blevet mere og mere uselvstændige. Men med et nyt og eksperimenterende mindset er det lykkes at inddrage brugerne mere og gøre dem mere selvhjulpne samtidig med at der generelt er kommet mere ro i aktiviteterne. Det er blevet en fast del af dagligdagen at arbejde med prøvehandlinger og i det første år efter projektets afslutning, er der ikke én eneste, der har haft et negativt resultat.

Hvis du er interesseret i at læse mere om projektresultaterne, kan du finde projektrapporten her: http://brandlundparken.ikast-brande.dk/daghjem/projektrapport-fremtidens-daghjem

Baggrunden

Personalet i Daghjemmet Brandlundparken, der er et tilbud til visiterede borgere med behov for støtte til at opretholde en meningsfuld hverdag, havde over en længere periode oplevet et stigende behov for kunne tilbyde mere værdiskabende aktiviteter. Derudover så de et behov for, at daghjemmet blev mere fleksibelt, og måske mere individuelt orienteret end tidligere, fordi brugernes behov blev mere og mere forskelligartede.

De vidste, at de skulle ændre ’plejer´, hvis de skulle forblive relevante i fremtiden. Det havde været et fokuspunkt i længere tid, men de følte, at de var kørt fast og ville derfor gerne have hjælp fra Innohow til at finde en ny vej frem.

Forløbet

Arbejdsspørgsmålet blev, i samarbejde med Innohow, formuleret som: ”Hvad udgør et relevant og værdifuldt daghjem, målrettet ældre med behov for personalestøtte, i fremtiden?” og i perioden september 2017 til april 2018 hjalp Innohow personalegruppen med at skabe indsigt i brugernes behov og værdioplevelse ved at gennemføre de aktiviteter, der er illustreret i figuren nedenfor.

Kontakt os

Kunne du være interesseret i et samarbejde med os?

Har du spørgsmål til vores ydelser eller en af vores cases? Vi er klar til at hjælpe, så kontakt os helt uforpligtende allerede i dag og hør mere, eller skriv en besked til os og så vender vi tilbage så hurtigt som muligt.
Skriv til os i dag
Se også andre lignende cases