Cases

Here you can read some selected cases, both from public, service and industrial companies.

Aarhus Kommune

Udbyttet for Århus Kommune var todelt: Dels en stor tværgående analyse af digitaliseringsudfordringerne, som er på spil i magistratens mange afdelinger…
See more

Skamol

The benefit for Skamol has been a strengthening of the innovation culture across the departments in the organization, upgrading the qualifications of the employees…
See more

Combitherm

Design sprint successfully completed including 3 new product proposals. And CombiTherm has also got a completely new and well-founded way of working.
See more

Brandlundparken

Ud over et nyt mindset hos personalet er resultatet af processen et katalog af udviklings- og forbedringsforslag samt en udviklingsplakat…
See more

Nextway Software

Nextway Software successfully completed their 24 hour FedEx event to the great satisfaction of employees and management…
See more

Qubiqa

Qubiga in Esbjerg created a prioritized and targeted portfolio of new product concepts for 3 global markets. An upcoming product portfolio…
See more

Dong Energy

Implementation of the training course - DONG ENERGY CREATORS - for project managers in the technology development division…
See more

Danfoss

Danfoss Refrigeration today has an optimized product solution that was named Best Product Innovation in the North American market…
See more

Herning kommune

Social- & Sundhedsudvalget ønskede, gennem en tværfaglig innovationsproces, at få udviklet et koncept for et bofællesskab for svært demente…
See more

Horsens Kommune

Udbyttet for Horsens Kommune var udviklingen af en ny erhvervsstrategi for de kommende 4 år, og med opbakning fra politikere og erhvervslivet…
See more

Herning Vand

For Herning Vand var en fokuseret digitaliseringsstrategi, og en visualisering af denne, som både medarbejdere, ledelse og bestyrelsen…
See more

Receive FREE E-book on idea development and innovation

Sign up for our newsletter and receive our free e-book on idea development and other exciting information about innovation. Fill in your information in the form on the right and you will receive our E-book within minutes.

Innohow uses your contact information so that we can contact you about our services. You can unsubscribe from these messages at any time. To read more about our privacy practices, read our privacy policy

Fill out the form

Sign up for the newsletter and receive our free E-book on idea development and other exciting information about innovation.