Hjem » Artikler » Hvad er forskellene på en idé og et koncept?

Hvad er forskellene på en idé og et koncept?

Forskellen på idéer og koncepter

Karakteristika, forskelle og deres roller i innovationsarbejdet

Introduktion til artiklen

Siden Plato´s tid i antikken har filosoffer fra tid til anden diskuteret forskellene på idéer og koncepter, og snakken ender ofte ved ‘hønen og ægget’ om igen. Denne artikel vil ikke være et dybdegående diskussion af Kant, Hegl & Co. eller andres teorier om idéer og koncepter, men i stedet give dig et praktisk udgangspunkt for begreberne, som du kan omsætte til bedre innovation i jeres organisation.

For at forstå forskellen på de to begreber i en innovationssammenhæng, er det vigtig først at forstå et tredje begreb, “Solution Space” (“løsningrum” på dansk)

Solution space

Som navnet antyder, dækker begrebet over, hvor meget “plads” der er til løsninger indenfor en given ramme. Jo mere plads, jo flere forskellige løsninger er mulige og visa versa. Rammen er defineret af opgaven, som løsningen skal opfylde. En meget bredt formuleret opgave vil derfor ofte have et bredt solution space, hvor imod en meget specificeret opgave giver et mere snævert solution space.

Innohow’s forståelse af idéer og koncepter

Formålet med nedenstående figur er at skabe en nuancering i begreberne, så de kan omsættes til noget brugbart i jeres innovationsarbejde
Idéer er kendetegnet ved:
  1. At være mere en god indikation/fornemmelse end noget konkret
  2. At have et bredt solution space for at løse et givent problem eller udnytte en mulighed
  3. At være for ukonkret til at kunne omsættes direkte til nye produkter og services
Koncepter er kendetegnet ved:
  1. At være et meget konkret bud på en løsning, hvor det er tydeligt at fornemme, hvordan den skal udføres
  2. At have et meget fokuseret løsningsrum, som er baseret på fin-tuning, indsigter og kvalificering
  3. At være meget mere låst på, hvordan konceptet løser en bestemt opgave og derved være mere sårbar overfor modstand end en idé

Som antydet her, så er idéer mere udefinerede i deres form, hvilket kan være en fordel, når man er i en tidlig fase i innovationsprocessen og skal spore sig ind på hvilken tilgang man vil have til en given problemstilling/mulighed. Med tilgang mener vi det værdiforslag (eng: value proposition), som idéen gerne skal indfri overfor modtageren. Eksempelvis: skabe større kundeloyalitet (problemstilling) ved at skabe et loyalitetsprogram (værdiforslag). I eksemplet har vi en klar retning for, hvordan vores løsning skal se ud, men ikke noget der konkret kan omsættes til et produkt eller en service. 

Koncepter er derimod langt mere definerede i deres form, men kræver også at man har brugt længere tid på at kvalificere, validere og anskueliggøre det, for at være værdifulde. Koncepter er langt mere forankret på en konkret brugssituation og udemærker sig derfor bedst til tests og feedback fra eksterne end en idé. Man har en langt bedre idé om, hvor man skal starte og slutte henne, end med en idé. 

Idéer er derfor på mange måder et forstadie til konceptet, men ikke desto mindre vigtig at dokumentere i sin ‘rene’ form, når man er i innovationsprocessen, da man kan lave mange koncepter baseret på en idé, men ikke omvendt. Viser det sig for eksempel, at et koncept ikke slår til i en test eller potentielle kunder ikke er interesserede, kan man altid vende tilbage til den originale idé og prøve at omsætte den til et andet koncept. 

 

Vi håber vores lille praksisorienterede indspark til begrebsdebatten kan hjælpe dig være skarpere på nuancerne i begreberne og bruge dem med mere bevidst, når der tales om innovation, idéer og koncepter i jeres organisation. 

Hvis du føler dig inspireret af at læse denne artikel og du har brug for endnu mere viden om det, at være innovationsleder, så kan du downloade vores nedenstående e-bog “Innovationschefens Håndbog”. I denne e-bog får du både gode råd, redskaber og metoder, der kan anvendes aktivt i innovationsledelsesprocessen. 

Forstå og løs jeres innovationsudfordringer

Brug e-bogen til at få overblik over dine opgaver som innovationsleder – og som opslagsværk, når du står overfor en udfordring.

More posts from same category

- November 2019

Rød Zone – Vælg den rigtige idé

Sortér og kvalificer idéerne fra en større idégenereringsporces Read post
- May 2021

Innovation er ikke bare produkter​!

Innovation er ikke bare produkter En kort introduktion til de 10 typer af innovation og hvordan den kan lede dig til mere værdiskabende innovation 10 Typer af inn... Read post
- November 2019

Kilder til innovation

16 gode kilder til at få gang i innovationen. Read post
- November 2019

Kunsten at vælge den rigtige innovationsidé

Hvordan bedrer man sine chancer for at vælge den rigtige idé at gå videre med Read post