Hjem » Artikler » How is great innovation created?

How is great innovation created?

How is great innovation created?

“The Innovation Office” eller “The Innovation Department” er eksempler på måder, hvorved en virksomhed tydeliggøre, hvem der er ansvarlig for innovation i organisationen. En “Innovationsenhed” eller innovationsafdelingen kan være alt fra 1 person til en stor afdeling med 30-50 personer. Få her et overblik over de forskellige typer af innovationsenheder.

Skrevet af:

Del artiklen
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hvorfor har vi brug for en innovationsenhed?

Den stigende hastighed hvorved nye teknologier opstår og bliver markedsmoden sætter de traditionelle udviklingsafdelinger under pres. Det er uanset om det er udviklingsafdelingen, IT afdelingen eller marketingsafdelingen, som traditionelt måske har ansvaret for innovation i jeres virksomhed. Det skyldes typisk, at disse eksisterende afdelinger er designet til at vedligeholde og servicere den eksisterende forretning

Eksempler på udfordringer som en innovationsenhed kunne fokusere på:
Eksternt
 1. “Hvilke digitale teknologier skal vi i vores virksomhed vælge ud og implementere?
 2. “Hvilke nye teknologier skal vi forholde os til og hvor moden er disse teknologier egentligt i forhold til os?
 3. “Hvilke fremtidsscenarioer er det vi kigger ind i, hvis vores nuværende kundegrundlag ændrer sig radikalt? F.eks. hvis 30% af vores forretning forsvinder pga. ny lovgivning, teknologi eller ændret kundeadfærd?
 4. “Hvordan kan vi organiseres os ift. til mere åben innovation? F.eks. overfor Start-Ups, universiteter, teknologicentre rundt om i verden eller med andre inkubationsmiljøer?
Internt
 1. “Hvordan får vi innovation til at ske på tværs af vores organisation, når vi ikke rigtig har en egentlig udviklingsafdeling?”
 2. “Hvordan får vi medarbejdernes ideerne til nye produkter, tiltag eller forbedringer synliggjort, vurderet og modnet?”
 3. “Hvem i vores organisation vil være godt til at tænke ud af boksen og udfordre os i vores vaner og eksisterende måder at gøre tingene på?
 4. Hvordan for vi mere “iværksætterkultur” og tankegang ind i vores virksomhed, så vi bliver bedre til at forny os selv?

Hvad er en innovationsenhed?

"En innovationsenhed har til opgave at arbejde med et særligt eksternt eller internt innovationsfokus, af strategisk vigtighed for virksomheden"
Søren Hejne Hansen
CEO, Innohow

En Innovationsenhed giver rigtig god mening at etablere i en organisation, når en særlig strategisk udfordring eller fremtidstendens, som typisk ligger lidt udenfor organisationens kerneforretning, presser sig mere og mere på. 

Ledelsen eller ejerkredsen oplever det selv eller også præsenteres der flere og flere fakta, forespørgelser og kritiske spørgsmål fra omverden og internt i organisationen. Alt sammen noget der leder frem til  spørgsmålet: “Hvad er vores organisations svar på denne presserende fremtidsudfordring?”

Kendetegn ved en innovationsenhed
 • Findes både som en permanent eller tidsbegrænset enhed(typisk tidsbegrænset til 1-2 år)
 • Sammensat af interne kompetencer på tværs af organisationen eller særligt rekrutteret til formålet
 • Har et særligt fokus. F.eks. 3D print, IoT, indsamle gode idéer gemt i organisationen osv.
 • Referer direkte til topledelsen eller en ledelsesfunktion højt placeret i organisationen
 • Har et klar og afgrænset mandat
 • Skal formå at involvere resten af organisationen, når det giver mening
 • Er selvorganiserende ift. egne arbejdsprocesser, metoder, mødehyppighed o.lign.
 • Bemandingen er enten forankret på få fuldtidsansatte eller på et bredere udsnit deltidsansatte, alt efter virksomhedens størrelse, antallet af medlemmer i enheden, samt kompleksiteten og den strategiske vægtning af fokusområdet 

Typer af Innovationsenheder

Der er mange måder at sætte en innovationsenhed sammen på og vi har samlet nogle af det mest typiske eksempler herunder:

Brugerfokuserede innovationsenheder

Denne type gruppe består oftest af medlemmer som står for at levere services, produkter eller ydelser til slutbrugere eller kunder. 

Formålet vil typisk være at opnå en bedre forståelse af brugerens behov og brugssituationen, som de reelt står i, når de enten bruger et produkt/en service, eller, hvor de eventuelt kunne have brug for et nyt tilbud som I kunne levere.  

Gevinsten ved denne arbejdsform vil ofte være et mere holistisk billede af brugerne af jeres produkter og services, samt deres brugssituation. Det kan lyde banalt, men har mange gange været katalysatoren til en masse revolutionære innovationer.  

Tværfunktionelle projekt teams

Et tværfunktionelt projekt team består, som navnet antyder, af medlemmer på tværs af organisationens funktioner, oftest med bred repræsentation af organisationen og med et relativt kortsigtet fokus.  

Målet for denne type innovationsenheder, er, at aktivere den kollektive bevidsthed i organisationen og skabe rammerne for krydsbestøvning af idéer på tværs af organisationen

Udbyttet vil ofte ligge i vidensdelingen, der ellers ikke sker så ofte i mellemstore og store virksomheder, hvor indsigterne fra en enhed kan lede til nye løsninger for en anden.   

Innovationscentre og -hubs

Innovationscentre og -hubs er ofte fysisk placeret på, eller meget tæt til, virksomheden og har oftest én eller flere fuldtidsressourcer tilknyttet. 

Formålet vil ofte være at skabe et fysisk rum for eksperimentering og forankring af innovationens betydning i virksomheden. 

Gevinsten ved denne type innovationsforankring er oftest et skærpet opmærksomhed på innovationen, et sted man kan invitere resten af organisationen ind og hvor man kan prøve idéer og produkter af, som ligger udenfor driften.

Autonome teams

Autonome teams er selvstændige i mange henseende; de har specifikke mål og dedikerede ressourcer til at opnå disse.  

De autonome teams er særligt værdifulde, når det drejer sig om at udvikle på koncepter, som ligger udenfor den eksisterende kerneforretningen eller virksomhedens kernekompetencer. 

Denne form for innovationsenhed sikre en stærk forståelse af teamets fokusområde, samt sikre en højere sandsynlighed for succesfuld implementering.

En central pointe er, at vi igennem vores uddannelsesliv, helt fra folkeskolens begyndelse, bliver aflært af være kreative, og uddannet i at bruge vores mere rationelle og logiske tænkende del af hjernen.

Og vi ser på hvordan vi uddanner og udvikler vores medarbejdere i en organisation, så må vi nok tilstå, at vi ikke helt har sluppet den samme læringsdoktrin, som vi har set og oplevet i uddannelsessystemet. Dette er til trods for at der i de seneste år er kommet mere og mere fokus på organisationernes innovationsevner og innovationsperformance, så vil jeg stadig mene, at vi har en tendens til at holde os til det sikre og minimere risiko i vores innovations mindset.

Er du interesseret i at vide mere så endelig kontakt os

Har du spørgsmål er du mere end velkommen til at kontakte os på telefon eller mail. Vi står klar til at hjælpe.

More posts from same category

- January 2021

What is the task of the innovation leader?

Inden man igangsætter et innovationsprojekt er disse fire ledelsesfaktorer vigtige pejlemærker under forandringsprocessen. Read post
- November 2019

Gul Zone – forstå problemet før du løser det

Start dit innovationsprojekt det rigtige sted Read post
- December 2019

Når innovationsinitiativer falder til jorden

Et innovationsinitiativ falder ofte til jorden fordi det ikke matcher organisationen. Vi viser dig her et dialogværktøj til hvordan du kan få en dybere vurdering ... Read post
- May 2021

5 artikler om Innovationskultur

5 spændende artikler du burde læse om innovationskultur I Innohow elsker vi at finde ny viden og inspiration der hjælpe vores kunder med at nå deres innovationsam... Read post