Er innovation en del af jeres virksomhedsstrategi?

Skrevet af Søren Hansen

Skrevet af Søren Hansen

Virksomhedsstrategi

Undgå at forskellige syn på innovation internt, giver problemer med at opnå en fælles retning​

Innovation er kommet for at blive. Det ligger fast! Begrebet bruges hele tiden og det bliver italesat, såvel på møder som på gangene i mange organisationer. Men i hvor høj en grad, det lykkes at få koblet innovation sammen med jeres virksomhedsstrategi, er meget forskelligt.

Når det lykkes at skabe en fælles forståelse af begrebet innovation, så kommer den næste udfordring. Nemlig de forskellige holdninger til innovation og de mange forskellige opfattelser af, hvor vigtig innovation er for virksomheden.
Vi har, som innovationskonsulenter, ofte oplevet, at ord kan være utilstrækkelige, når man står i den vigtige proces, hvor der skal skabes et fælles billede af virksomhedens innovationsfokus.

Så hvor stor en andel skal innovation fylde i jeres virksomhedsstrategi?

Tag en dialog om disse 4 forskellige innovationsperspektiver​

Her har vi visualiseret fire forskellige tilgange til fokus på innovation i en virksomhedsstrategi. Visualiseringerne er et godt dialogværktøj, som kan anvendes på alle niveauer i en organisation, til at diskutere og vurdere holdningerne til, hvor meget innovation fylder, og bør fylde, i virksomhedsstrategien, eller i dagligdagen.

1. “Steady as she goes”

Virksomhedsstrategien er 100% Business As Usual.

  • Prioriteringen af ressourcerne er kun på drift.
  • Vi er overbevist om, at vi selv ved bedst og fortsætter med at gøre det, vi har virker indtil nu.

2. “Let´s see what happens”

Virksomhedsstrategien er 90% Business As Usual og 10% innovation.

  • Prioriteringen af ressourcerne er fortsat primært på drift.
  • I erkendelse af behovet for innovation har vi etableret et innovationsteam, men de er adskilt fra vores strategi og “sejler i egen sø”.

3. “Let´s explore together”

 

Virksomhedsstrategien er 70% Business As Usual og 30% innovation.

  • Prioriteringen af ressourcerne er stadig overvejende på drift, men innovation er også blevet en prioritet.
  • Vores drift skaber overskud til at afprøve forskellige innovationer på sidelinjen. Disse eksperimenter skaber grundlag for, at vi kan ændre strategien på sigt.

4. “We are agile and change ready”

Virksomhedsstrategien er 100% innovation.

  • Prioriteringen af ressourcerne er fuldt på innovation og innovation er fuldt integreret i organisationen.
  • Vi er struktureret, så vi løbende kan afsøge nye muligheder og ændre vores strategi derefter.

 

2 gode råd til, når I er blevet enige om, hvor meget I prioritere innovation i jeres virksomhedsstrategi​

1. Prioritering af ressourcer

Succesfuld innovation hænger unægtelig sammen med prioritering af de ressourcer, en organisation har. Uanset organisationens størrelse, så er der en øvre grænse for de samlede ressourcer, der er til stede internt i en organisation.

Selv når der er mulighed for at trække på eksterne ressourcer som f.eks. leverandører, konsulenter, samarbejdspartnere eller kunder, så kræver det også ressourcer internt i egen virksomhed. Der skal være et match mellem innovationsfokus, ambitioner og ressourceallokering.

”Ingen virksomheder har uanede ressourcer til rådighed, så ressourcerne må prioriteres – derved bliver det også nødvendigt at prioritere virksomhedens innovationsfokus”

Søren Hejne Hansen, CEO Innohow.

 

2. Tag et bevidst valg

Som med så mange andre beslutninger, så handler det om at tage et bevidst valg. Tag et bevidst valg, følg op og tag et nyt bevist valg, når den gamle beslutning ikke er den rigtige, eller relevant, mere.

Sådan vil det altid være, for verden står ikke stille, og en virksomhed er et skib i et hav, hvor man er nødt til at agere efter, hvordan omstændighederne dynamisk udvikler sig og løbende finde sin egen kurs. 🙂

God fornøjelse med innovationsrejsen.

Er du interesseret i andre spændende artikler omkring innovation? Klik ind i vores store artikelunivers: https://innohow.dk/artikler/

Del denne artikel

Relaterede artikler

Kan man lave en Design Thinking Proces i metaverset?

Forandringsledelse

Innovationslederens opgave

Innovation og kreativitet

Innovation og kreativitet på 2 minutter

Hvorfor innovationsteams fejler

Innovationsledelse

Innovationskultur uden retning og ledelse bliver let til et innovationscirkus

Forankring

Hvordan forankres innovation bedst?

Modtag vores gratis e-bog, Innovationschefens Håndbog, og få en masse gode værktøjer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gratis vores e-bog om idéudvikling og andet spændende information omkring innovation.

Innohow anvender dine kontaktoplysninger, for at vi kan kontakte dig om vores ydelser. Du kan til enhver tid afmelde dig disse meddelelser. For at læse mere om vores privatpraksis, kan du læse vores privatpolitik.

Systemer

Hvilke IT-systemer eller værktøjer kan bedst understøtte Jeres innovationsprocesser?

Vælg det rette Idea Management System eller Innovation Management Setup, der matcher Jeres organisation og ambitioner.

Idea Management System:

Innovation Funnel:

Innovation Portfolio:

Kompetencer

Hvilke innovationskompetencer har I brug for, for at løfte jeres innovationsniveau?

Få træning i innovationsmodeller og konkrete værktøjer, så jeres medarbejdere og ledere kan indfri jeres ambitioner for innovation.

Design Thinking Træning:

Design af Toolkits:

Innovatørens DNA træning:

Struktur

Hvilken organisering understøtter jeres ambitioner for innovation?

Få styr på jeres beslutningsprocesser og -mandat, innovationsmidler og hvem internt og eksternt er drivkræfterne for innovation hos Jer.

Beslutningsmatrix:

Innovations KPI:

Innovationspulje:

Adfærd

Hvordan udvikles de ønskede vaner og adfærd for innovation i en organisation?

Få styr på jeres værdier for innovation, hvem er kulturbærerne og hvilken adfærd I ønsker for at fremme innovation.

Fra værdisæt til handling:

Rollebeskrivelse:

Barriere-Analyse:

Processer

Hvilke arbejdsprocesser for innovation skaber de ønskede resultater for jeres målsætninger?

Få den rigtige innovationsmodel med tilhørende værktøjer og bliv skarpere på hvilke innovationstyper I skal levere.

Innovationstyper:

Egen innovationsmodel:

Workflow:

Strategi

Hvad er den rigtige strategi, som løfter jeres innovationskapaciteter og innovationsniveau?

Få defineret jeres innovationsstrategi inklusiv de konktere tiltag, som over tid løfter jeres innovationsniveau til nye højder.

Egen innovationsstrategi:

Innovationsniveauer:

Innovationskultur: