+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

ER INNOVATION EN DEL AF JERES VIRKSOMHEDSSTRATEGI?

Innovation er kommet for at blive. Det ligger fast! Begrebet bruges hele tiden og det bliver italesat, såvel på møder som på gangene, i mange organisationer. Men i hvor høj en grad, det lykkes at få koblet innovation sammen med virksomhedens overordnede strategi, er meget forskelligt.

 

Forskellige syn på innovation giver problemer med at opnå en fælles retning

Når det lykkes at skabe en fælles forståelse af begrebet innovation, så kommer den næste udfordring. Nemlig de forskellige holdninger til innovation og de mange forskellige opfattelser af, hvor vigtig innovation er for virksomheden. Vi har, som innovationskonsulenter, ofte oplevet, at ord kan være utilstrækkelige når man står i den vigtige proces, hvor der skal skabes et fælles billede af virksomhedens innovationsfokus.

 

4 forskellige innovationsperspektiver

Nedenfor har vi visualiseret fire forskellige tilgange til fokus på innovation i en virksomhedsstrategi. Visualiseringerne er et godt dialogværktøj, som kan anvendes på alle niveauer i en organisation, til at diskutere og vurdere holdningerne til, hvor meget innovation fylder, og bør fylde, i virksomhedsstrategien, eller i dagligdagen. I jeres organisation kan I måske finde flere variationer og sammen finde et fælles billede på jeres holdning til, hvor højt innovation skal vægtes hos jer.

 

Prioritering af ressourcer

Succesfuld innovation hænger unægtelig sammen med prioritering af de ressourcer, en organisation har. Uanset organisationens størrelse, så er der en øvre grænse for de samlede ressourcer, der er til stede internt i en organisation. Selv når der er mulighed for at trække på eksterne ressourcer som f.eks. leverandører, konsulenter, samarbejdspartnere eller kunder, så kræver det også ressourcer internt i egen virksomhed. Der skal være et match mellem innovationsfokus, ambitioner og ressourceallokering.

 

”Ingen virksomheder har uanede ressourcer til rådighed, så ressourcerne må prioriteres – derved bliver det også nødvendigt at prioritere virksomhedens innovationsfokus”

Søren Hejne Hansen, CEO Innohow.

 

Tag et bevidst valg

Som med så mange andre beslutninger, så handler det om at tage et bevidst valg. Tag et bevidst valg, følg op og tag et nyt bevist valg, når den gamle beslutning ikke er den rigtige, eller relevant, mere. Sådan vil det altid være, for verden står ikke stille, og en virksomhed er et skib i et hav, hvor man er nødt til at agere efter, hvordan omstændighederne dynamisk udvikler sig og løbende finde sin egen kurs.