+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

Er innovation ikke noget for dig?

Det er det nok alligevel! Læs med her og se hvorfor.


Sammenhængen mellem innovation og konkurrenceevne

Mængden af ny viden, nye ideer og nye løsninger vokser hastigt, og det skaber pres på alle, for det er nødvendigt at kunne mestre udvikling og nytænkning bedre, og hurtigere, end nogensinde før! Med andre ord, for at bevare konkurrenceevnen, så er det nødvendigt at professionalisere måden hvorpå der arbejdes med udvikling og nytænkning. Ligesom man for godt 100 år siden gjorde det med måden, hvorpå man arbejdede med produktion.

Den fremtidige succes, for hvilken som helst virksomhed, er betinget af evnen til at tilpasse sig en stadigt hurtigere forandringshastighed, og det stiller krav til virksomhedernes evne til at være innovative. Hvis du stadig er overbevist om, at der ikke er brug for innovation i jeres organisation, så læs videre og se, om det er fordi, I oplever det samme som nogle af vores kunder.

Uklarhed og uenighed bremser udvikling

Vi møder af og til kunder, hvor der internt er enighed om, at man skal skabe udvikling men samtidig uenighed om, hvorvidt man har behov for at være innovativ for at kunne skabe denne udvikling.

Oftest er det fordi, der ikke er enighed om, hvad innovation egentlig er. For nogle er innovation begrænset til produkter, for andre er det begrænset til introduktionen af radikalt nye ideer, imens det for en tredje kan omfatte alt fra services til processer og produkter og en fjerde kan have en helt anden opfattelse og en femte ved måske ikke rigtig hvad innovationsbegrebet indebærer.

Uklarhed og uenighed omkring innovation koster rigtig meget energi, og i værste fald kan det sætte udviklingen helt i stå. Ingen vil stå frem og fortælle, at de ikke er helt klar over, hvad der menes, når man siger ‘innovation’, og alle har en forventning om, at man selvfølgelig har det samme billede af, hvad innovation er. Sandheden er, at det er meget sjældent, at alle har det samme billede af innovation, og rigtig mange har svært ved at sætte ord på hvad innovation er for en størrelse.

Egentlig er det ligegyldigt, om man vælger at kalde det innovation eller ej, hovedsagen er, at man er enige om, hvad man vil, og hvordan man realiserer det. I bund og grund handler det om, at der i organisationen skal være frihed, til at forestille sig, hvad der kan komme til at ske. Der skal være evne til at vurdere om det vil være værdiskabende. Og sidst men ikke mindst, så skal der være mulighed for at handle, så det forestillede kan realiseres, når man har vurderet, at det vil kunne skabe værdi.

 

Tips til at opnå klarhed og enighed

Der er ikke én opskrift på succes, for det er individuelt fra organisation til organisation, men som udgangspunkt skal der skabes en fælles forståelse af, hvad innovation er, uanset om man vælger at kalde det innovation eller ej. Heller ikke her er der et endegyldigt facit, men vi har beskrevet vores anbefalinger til at definere innovation.

Når I vil definere innovation så overvej:

  • Innovation er ikke et enkeltstående værktøj, eller en teknik, som kan implementeres uden videre. Det er derimod en struktureret anvendelse af viden, teorier, tilgange, værktøjer og teknikker, og det kræver en målrettet indsats, hvis det skal lede til succes.
  • Udvikling er det systematiske arbejde, der leder hen til frembringelsen af nye, eller væsentligt forbedrede og værdiskabende produkter, processer, services, systemer mv. Innovation er introduktionen af nye, eller væsentligt forbedrede, værdiskabende elementer.
  • Det “nye” behøver ikke at være nyt og ukendt for verden, eller et marked. Det kan også bare være nyt for den enkelte virksomhed.