+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

Har du innovationsværktøjerne lige ved hånden?

At være innovativ på kommando og at kunne udvikle den gode idé er et ønske, som mange af os har. I takt med at vi skal være mere og mere effektive, og producere mere og mere, inden for den tid vi er på arbejdet, så er det sommetider svært at få tid til at gennemføre en længere idésproces.

Piet Hein har en gang sagt:
”Kunsten er ikke at få én idé. Enhver kan med lethed få to. Kunsten er mellem to eller fler’ ganske almindelige hverdagsideer at se, hvilken en der er go’.”

For at imødekomme denne udfordring, så er mange organisationer optaget af at sætte idéprocessen i system. Til det formål vil man gerne have nogle værktøjer, der kan hjælpe medarbejderne med både at skabe nye idéer, sortere idéerne og udvælge de gode idéer. Desværre er man som virksomhed sommetider tøvende med at begive sig i gang med dette arbejde. For hvor skal man starte og hvilke løsningsmuligheder er relevante?

Er du også overladt til at udfylde en skabelon til idebeskrivelse og så sker der ikke mere?

Mange virksomheder har måske en skabelon for en idébeskrivelse, en konceptbeskrivelse eller en projektbeskrivelse. Og de er også gode og brugbare skabeloner at have. Men hvordan kommer man f.eks. fra en idébeskrivelse til en konceptbeskrivelse for et nyt produkt eller en ny service?

Ofte er man som medarbejder overladt lidt til sig selv, når man har udfyldt en idébeskrivelse og har fået den godkendt – tit efter en lang ventetid. Så skal man derefter selv til at finde ud af de næste par arbejdstrin. Typisk, så gør hver medarbejder, som man nu bedst kan, og det resulterer i, at alle gør det på hver sin måde! Og det gør det meget vanskeligt for en leder eller virksomheden generelt at styre den efterfølgende innovationsproces.

Start med nogle få procesinstruktioner

Gennem vores arbejde i Innohow har vi ofte hjulpet flere af vores kunder med at etablere eller forfine et sæt procesinstruktioner for, hvad man som medarbejder kan gøre, når idébeskrivelsen er godkendt, og man har fået til ansvar at arbejde videre med idéen.

Start med at beskrive nogle procesinstruktioner der bygger på Best-Practice i jeres egen organisation. Undgå at lave en detaljeret beskrivelse, på mange sider, der skal kunne dække alle tænkelige situationer. Tag udgangspunkt i 80/20-reglen og beskriv instruktionerne så konkrete og handlingsorienteret som muligt. Efter en periode på 6-12 måneder laves en revision af jeres instruktioner.

Sigt stort og start småt

Skulle du og din organisation have lyst til at arbejde med at udvikle jeres innovationsværktøjer, så anbefaler jeg, at I sigter stort og starter småt. Med dette princip fastholder I en høj ambition for innovation i jeres organisation, og samtidig fokuseres der på at starte med at få værktøjerne til at fungere i praksis.

Søren Hejne Hansen
CEO, Innohow