+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

Hvad er kilderne til innovation, og gør vi egentlig brug af dem?

Der er i stigende grad brug for innovation for at være på forkant i forhold til konkurrenterne, følge markedstrends, møde kundepræferencer m.m.. Men hvilke kilder er med til at trigge innovation, og gør vi overhovedet brug af de forskellig kilder?

Vi hænger os i fortiden

En af de typiske udfordringer i forhold til innovation er, at når vi møder nogle udfordringer i virksomheden, så falder vi oftest tilbage til de metoder, vi er vant til at bruge pga. af tryghed eller genkendelighed. Vi er vanemennesker og vælger en kendt metode, fremfor at tage udfordringen op og se hvilke andre tiltag, der kunne være relevante i den enkelte situation. Tænk nu, hvis vi var bekendt med de mange forskellige innovationskilder på forhånd, så ville det være nemmere at afprøve flere muligheder og efterfølgende vælge den rigtige indgangsvinkel til udfordringen.

16 innovationskilder

På baggrund af Cooper og Edgetts undersøgelse af, hvilke innovationsmetoder der er bedst, har vi udarbejdet en visuel model, der er med til at kategorisere innovationskilderne.

 

Planchen giver et overblik, hvor vi kan opsøge kilder til innovationen, og hvornår den enkelte kilde er mest anvendelig. Modellen viser 4 overordnede kategorier, som påvirker innovation i en virksomhed: markedet, kunderne, interne forhold i organisationen og diverse metoder.

Kategorisering af innovationskilder

  • Markedsforholdene giver indblik i miljøet omkring organisationen og holder os hele tiden opdateret med hvad der sker af ændringer.
  • Kundeperspektivet fokuserer på at involvere kunderne for at imødekomme deres forventninger og ønsker. Vi skal være opmærksomme på, at kunderne typisk hænger i nutidige forhold og mangler et fremtidsperspektiv.
  • Internt i organisationen skal vi have evnen og lysten til fornyelse. Fokus skal være på kulturen, om er rammerne og vilkår for at medarbejderne er motiverede for at dele viden og ideer, der kan føre til nye innovationer.
  • Diverse metoder er med til at give os håndgribelige metoder til at kunne håndtere innovation.

Mestrer man, som organisation, håndtering kilderne fra planchen, så har man typisk en organisation, der tør at udforske tingene. En organisation som formår at skabe et solidt grundlag for innovation, fordi deres tidlige innovationsindsats er velovervejet og med god timing.

 

Søren Hejne Hansen
CEO, Innohow