Hvordan forankres innovation bedst?

Picture of Skrevet af Rasmus Eriksen

Skrevet af Rasmus Eriksen

Forankring

Innovationsstrategi – Behovet for en klar forankring af innovationen i virksomheden

Hvorfor skal du læse denne artikel?

“The Innovation Office” eller “The Innovation Department” er eksempler på måder, hvorved en virksomhed tydeliggøre, hvem der er ansvarlig for innovation i organisationen. En “Innovationsenhed” eller innovationsafdelingen kan være alt fra 1 person til en stor afdeling med 30-50 personer. Få her et overblik over de forskellige typer af innovationsenheder.

Hvorfor har vi brug for en innovationsenhed?​

Den stigende hastighed hvorved nye teknologier opstår og bliver markedsmoden sætter de traditionelle udviklingsafdelinger under pres. Det er uanset om det er udviklingsafdelingen, IT afdelingen eller marketingsafdelingen, som traditionelt måske har ansvaret for innovation i jeres virksomhed. Det skyldes typisk, at disse eksisterende afdelinger er designet til at vedligeholde og servicere den eksisterende forretning.

Eksempler på udfordringer som en innovationsenhed kunne fokusere på:​

Eksternt​

 1. “Hvilke digitale teknologier skal vi i vores virksomhed vælge ud og implementere?
 2. “Hvilke nye teknologier skal vi forholde os til og hvor moden er disse teknologier egentligt i forhold til os?
 3. “Hvilke fremtidsscenarioer er det vi kigger ind i, hvis vores nuværende kundegrundlag ændrer sig radikalt? F.eks. hvis 30% af vores forretning forsvinder pga. ny lovgivning, teknologi eller ændret kundeadfærd?
 4. “Hvordan kan vi organiseres os ift. til mere åben innovation? F.eks. overfor Start-Ups, universiteter, teknologicentre rundt om i verden eller med andre inkubationsmiljøer?

Internt​

 1. “Hvordan får vi innovation til at ske på tværs af vores organisation, når vi ikke rigtig har en egentlig udviklingsafdeling?”
 2. “Hvordan får vi medarbejdernes ideerne til nye produkter, tiltag eller forbedringer synliggjort, vurderet og modnet?”
 3. “Hvem i vores organisation vil være godt til at tænke ud af boksen og udfordre os i vores vaner og eksisterende måder at gøre tingene på?
 4. Hvordan for vi mere “iværksætterkultur” og tankegang ind i vores virksomhed, så vi bliver bedre til at forny os selv?

Hvad er en innovationsenhed?​

“En innovationsenhed har til opgave at arbejde med et særligt eksternt eller internt innovationsfokus, af strategisk vigtighed for virksomheden”

– Søren Hejne Hansen, CEO Innohow

En Innovationsenhed giver rigtig god mening at etablere i en organisation, når en særlig strategisk udfordring eller fremtidstendens, som typisk ligger lidt udenfor organisationens kerneforretning, presser sig mere og mere på.

Ledelsen eller ejerkredsen oplever det selv eller også præsenteres der flere og flere fakta, forespørgelser og kritiske spørgsmål fra omverden og internt i organisationen. Alt sammen noget der leder frem til  spørgsmålet: “Hvad er vores organisations svar på denne presserende fremtidsudfordring?”

Kendetegn ved en innovationsenhed​

 • Findes både som en permanent eller tidsbegrænset enhed(typisk tidsbegrænset til 1-2 år)
 • Sammensat af interne kompetencer på tværs af organisationen eller særligt rekrutteret til formålet
 • Har et særligt fokus. F.eks. 3D print, IoT, indsamle gode idéer gemt i organisationen osv.
 • Referer direkte til topledelsen eller en ledelsesfunktion højt placeret i organisationen
 • Har et klar og afgrænset mandat
 • Skal formå at involvere resten af organisationen, når det giver mening
 • Er selvorganiserende ift. egne arbejdsprocesser, metoder, mødehyppighed o.lign.
 • Bemandingen er enten forankret på få fuldtidsansatte eller på et bredere udsnit deltidsansatte, alt efter virksomhedens størrelse, antallet af medlemmer i enheden, samt kompleksiteten og den strategiske vægtning af fokusområdet

Typer af Innovationsenheder​

Der er mange måder at sætte en innovationsenhed sammen på og vi har samlet nogle af det mest typiske eksempler herunder:

Brugerfokuserede innovationsenheder​

Denne type gruppe består oftest af medlemmer som står for at levere services, produkter eller ydelser til slutbrugere eller kunder.

Formålet vil typisk være at opnå en bedre forståelse af brugerens behov og brugssituationen, som de reelt står i, når de enten bruger et produkt/en service, eller, hvor de eventuelt kunne have brug for et nyt tilbud som I kunne levere.

Gevinsten ved denne arbejdsform vil ofte være et mere holistisk billede af brugerne af jeres produkter og services, samt deres brugssituation. Det kan lyde banalt, men har mange gange været katalysatoren til en masse revolutionære innovationer.

Tværfunktionelle projekt teams

Et tværfunktionelt projekt team består, som navnet antyder, af medlemmer på tværs af organisationens funktioner, oftest med bred repræsentation af organisationen og med et relativt kortsigtet fokus.

Målet for denne type innovationsenheder, er, at aktivere den kollektive bevidsthed i organisationen og skabe rammerne for krydsbestøvning af idéer på tværs af organisationen

Udbyttet vil ofte ligge i vidensdelingen, der ellers ikke sker så ofte i mellemstore og store virksomheder, hvor indsigterne fra en enhed kan lede til nye løsninger for en anden.

Innovationscentre og -hubs​

Innovationscentre og -hubs er ofte fysisk placeret på, eller meget tæt til, virksomheden og har oftest én eller flere fuldtidsressourcer tilknyttet.

Formålet vil ofte være at skabe et fysisk rum for eksperimentering og forankring af innovationens betydning i virksomheden.

Gevinsten ved denne type innovationsforankring er oftest et skærpet opmærksomhed på innovationen, et sted man kan invitere resten af organisationen ind og hvor man kan prøve idéer og produkter af, som ligger udenfor driften.

Autonome teams​

Autonome teams er selvstændige i mange henseende; de har specifikke mål og dedikerede ressourcer til at opnå disse.

De autonome teams er særligt værdifulde, når det drejer sig om at udvikle på koncepter, som ligger udenfor den eksisterende kerneforretningen eller virksomhedens kernekompetencer.

Denne form for innovationsenhed sikre en stærk forståelse af teamets fokusområde, samt sikre en højere sandsynlighed for succesfuld implementering.

Så hvad har vi lært?

 1. Det er svært for eksisterende afdelinger at drive innovationsagendaen, når de har hovedet gravet ned i den daglige suppedas – altså den primære driftsopgave
 2. Der er mange måder at gribe forankringen forkert an på, så overvej kraftigt, hvilken type organisering der rent faktisk tjener dit innovationsformål og ikke bare lyder fancy

At fejle med innovation er ikke enstydigt med at I ikke formår at innovere, men at I måske mangler at tage en snak om, hvordan I bedst organisere jer omkring ambitionerne. Start med de små tiltag og byg stille og roligt på hver dag – bare 1% forbedring hver dag, bliver til meget på et år.

Er du interesseret i andre spændende artikler omkring innovation? Klik ind i vores store artikelunivers: https://innohow.dk/artikler/

Del denne artikel

Relaterede artikler

Kan man lave en Design Thinking Proces i metaverset?

Forandringsledelse

Innovationslederens opgave

Innovation og kreativitet

Innovation og kreativitet på 2 minutter

Hvorfor innovationsteams fejler

Innovationsledelse

Innovationskultur uden retning og ledelse bliver let til et innovationscirkus

Innovationsproces

Undgå disse typiske udfordringer når innovation skal sættes i system

Få succes med en innovationsdag. Hent whitepaper og se hvordan.

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev kan du downloade dette whitepaper helt gratis.

Modtag vores gratis e-bog, Innovationschefens Håndbog 2.0, og få en masse gode værktøjer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gratis vores e-bog om idéudvikling og andet spændende information omkring innovation.

Innohow anvender dine kontaktoplysninger, for at vi kan kontakte dig om vores ydelser. Du kan til enhver tid afmelde dig disse meddelelser. For at læse mere om vores privatpraksis, kan du læse vores privatpolitik.

Systemer

Hvilke IT-systemer eller værktøjer kan bedst understøtte Jeres innovationsprocesser?

Vælg det rette Idea Management System eller Innovation Management Setup, der matcher Jeres organisation og ambitioner.

Idea Management System:

Innovation Funnel:

Innovation Portfolio:

Kompetencer

Hvilke innovationskompetencer har I brug for, for at løfte jeres innovationsniveau?

Få træning i innovationsmodeller og konkrete værktøjer, så jeres medarbejdere og ledere kan indfri jeres ambitioner for innovation.

Design Thinking Træning:

Design af Toolkits:

Innovatørens DNA træning:

Struktur

Hvilken organisering understøtter jeres ambitioner for innovation?

Få styr på jeres beslutningsprocesser og -mandat, innovationsmidler og hvem internt og eksternt er drivkræfterne for innovation hos Jer.

Beslutningsmatrix:

Innovations KPI:

Innovationspulje:

Adfærd

Hvordan udvikles de ønskede vaner og adfærd for innovation i en organisation?

Få styr på jeres værdier for innovation, hvem er kulturbærerne og hvilken adfærd I ønsker for at fremme innovation.

Fra værdisæt til handling:

Rollebeskrivelse:

Barriere-Analyse:

Processer

Hvilke arbejdsprocesser for innovation skaber de ønskede resultater for jeres målsætninger?

Få den rigtige innovationsmodel med tilhørende værktøjer og bliv skarpere på hvilke innovationstyper I skal levere.

Innovationstyper:

Egen innovationsmodel:

Workflow:

Strategi

Hvad er den rigtige strategi, som løfter jeres innovationskapaciteter og innovationsniveau?

Få defineret jeres innovationsstrategi inklusiv de konktere tiltag, som over tid løfter jeres innovationsniveau til nye højder.

Egen innovationsstrategi:

Innovationsniveauer:

Innovationskultur: