+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

INNOVATION VS. KREATIVITET – FORSKELLE OG LIGHEDER

Alle snakker om innovation, og mange forsøger at skabe innovation. Nogle har succes, og andre kæmper en nærmest evig kamp med at få succes. Fælles for alle er, at de er enige om, at innovation er en nødvendighed!

 

EN GRUNDLÆGGENDE UDFORDRING

Det er efterhånden alment kendt, at innovation er afgørende for danske virksomheder. Det øgede konkurrencepres og omkostningsfokus gør, at virksomheder skal innovere for at fastholde og udvide deres positioner.

”Det kan være en udfordring at innovere i praksis når mange i organisationen forveksler begreberne ’innovation’ og ’kreativitet’,
fordi der både er forskelle og ligheder imellem de to begreber. ”, Søren Hejne Hansen, CEO Innohow

Når man forsøger at innovere på et grundlag af forskellige opfattelser, kan det være svært at skabe fremdrift og resultater. Det er en udfordring at nå til enighed om, hvad det er der skal igangsættes, hvornår det skal ske osv., når man grundlæggende er uenige om, hvad det hele handler om.

 

INNOVATION VERSUS KREATIVITET

På baggrund af vores erfaringer med forvekslingen, mellem begreberne ’innovation’ og ’kreativitet’, har vi lavet en infoposter, der belyser forskelle og sammenhænge. Det er ikke en udtømmende liste, der definerer begreberne, men derimod en simpel og overskuelig oversigt, der kan danne grundlag for en diskussion af begreberne inden en egentlig innovationsindsats igangsættes.

KOM UDENOM BUZZ-WORD JUNGLEN

Vi tager det ofte som en selvfølge, at vi er enige om, hvad innovation er, men… ”En Google søgning på ’innovation + definition’ giver ca. 220.000.000 hits!”. Innovation er blevet et buzz-word, der benyttes i mange forskellige sammenhænge, og forvekslingen mellem innovation og kreativitet er kun én ud af mange potentielle faldgrupper, når man fokusere mere på virksomhedens innovationsindsats.

 

Et godt tip

Gør jer selv den tjeneste at tage en dialog om hvad Innovation og Kreativiteter for jeres virksomhed og spar jer for en masse misforståelser og unødvendig modstand mod forandringer, der skal trække jeres virksomhed i en mere innovativ retning. Det er ikke en selvfølge, at der eksisterer en fælles opfattelse af innovation, så tag det op til diskussion og definer hvad innovation og kreativitet dækker over i jeres virksomhed.

 

Søren Hejne Hansen
CEO, Innohow