Innovationskultur uden retning og ledelse bliver let til et innovationscirkus

Skrevet af Mathias Holm Tøttrup

Skrevet af Mathias Holm Tøttrup

Innovationsledelse

“Vi sætter bare noget igang og ser hvad der sker”

Lad os være helt ærlige du og jeg…

Som ansvarlig for innovationsledelse eller leder generelt har man en stor trang til at vise handlekraft og sætte ting i gang, for at vise, at vi sætter handling på vores innovationsmål. Så alle i afdelingen eller i hele organisationen kan se, at vi er innovative.

Vi vil så gerne vise og fortælle “Se vi har gang i [Navn på innovationsinitiativ x] og vi har også gang i [Navn på innovationsinitiativ y]. Med disse tiltag er vi 100% sikker på, at vi nok skal opnå innovation.

Og så går der noget tid, måske op til et år, før vi gør status. Her undrer man sig så over, hvorfor dælen førte vores innovationsaktivitet x og y ikke til noget mere innovation?

5 Typiske kendetegn ved mangel på innovationsledelse

1. Vi er blevet Buzz-word fokuseret. Der bruges en masse flotte og svære ord, når der taler om innovation. Ord som mange i organisationen kun delvis eller overhovedet ikke forstår, hvad betyder.

2. Eksperimentel tilgang – UDEN læring. Der sættes hele tiden en masse tiltag igang, gerne i forskellige afdelinger, men der samles ikke rigtigt op på, om tiltagene egentlig fører til den ønskede innovationsadfærd og de ønskede innovationsresultater.

3. Har en generisk definition på innovation. Der er valgt en definition på innovation og tilhørende innovationstyper, som er taget ud af en teoribog eller tilfældigt fra en Internetsøgning eller fra en anden organisation. Der er IKKE lagt kræfter i at få defineret innovation i organisationens egen kontekt og hvilke typer af innovation arbejdes der med.

4. Fri leg fremfor styring. Der hersker en kultur eller tro på, at innovation og kreativ tænkning er noget som bare skal opstå af sig selv. Der må endelig ikke sættes nogen rammer for innovation for ellers kan medarbejderne jo ikke være innovative. Dette er en kæmpe myte om innovation og i praksis betyder der, det samme som, at købe en Lottobillet og så håbe på at vinde den store gevinst. Ledelsens SKAL sætte nogle rammer, forventninger og stille ressourcer til rådighed.

5. Alt for kortsigtede innovationsmål. Der er ingen mål for innovation eller i bedste fald, så er der kun sat økonomiske mål op for innovation. Et eksempel på et økonomisk innovationsmål kunne være “10% af væksten skal komme fra innovation”, hvilket i praksis betyder, at organisationen kun går efter de lavthængende frugter eller ikke rigtigt gør noget, fordi det er jo kun 10% omsætningsvækst, som skal komme fra innovation.

Gå mere systematisk til værks

Innohow arbejdet med denne model for innovationskultur.

Modellen er et godt værktøj til at identificere hvor gode vi er til at arbejde med de 4 områder af en innovationskultur.

Ofte så ser jeg, at virksomheder udelukkende fokuseret på “Processer” og gør et stort nummer ud af at få defineret og beskrevet en hel masse. Farer ved dette er, at vi glemmer, at få trænet og praksiseret alt det vi får defineret. Eller endnu værre, så har en eller en lille håndfuld personer i organisationen defineret alt muligt – set ud fra deres perspektiv.

Er du interesseret i andre spændende artikler omkring innovation? Klik ind i vores store artikelunivers: https://innohow.dk/artikler/

Del denne artikel

Relaterede artikler

Kan man lave en Design Thinking Proces i metaverset?

Forandringsledelse

Innovationslederens opgave

Innovation og kreativitet

Innovation og kreativitet på 2 minutter

Hvorfor innovationsteams fejler

Forankring

Hvordan forankres innovation bedst?

Innovationsproces

Undgå disse typiske udfordringer når innovation skal sættes i system

Modtag vores gratis e-bog, Innovationschefens Håndbog, og få en masse gode værktøjer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gratis vores e-bog om idéudvikling og andet spændende information omkring innovation.

Innohow anvender dine kontaktoplysninger, for at vi kan kontakte dig om vores ydelser. Du kan til enhver tid afmelde dig disse meddelelser. For at læse mere om vores privatpraksis, kan du læse vores privatpolitik.

Systemer

Hvilke IT-systemer eller værktøjer kan bedst understøtte Jeres innovationsprocesser?

Vælg det rette Idea Management System eller Innovation Management Setup, der matcher Jeres organisation og ambitioner.

Idea Management System:

Innovation Funnel:

Innovation Portfolio:

Kompetencer

Hvilke innovationskompetencer har I brug for, for at løfte jeres innovationsniveau?

Få træning i innovationsmodeller og konkrete værktøjer, så jeres medarbejdere og ledere kan indfri jeres ambitioner for innovation.

Design Thinking Træning:

Design af Toolkits:

Innovatørens DNA træning:

Struktur

Hvilken organisering understøtter jeres ambitioner for innovation?

Få styr på jeres beslutningsprocesser og -mandat, innovationsmidler og hvem internt og eksternt er drivkræfterne for innovation hos Jer.

Beslutningsmatrix:

Innovations KPI:

Innovationspulje:

Adfærd

Hvordan udvikles de ønskede vaner og adfærd for innovation i en organisation?

Få styr på jeres værdier for innovation, hvem er kulturbærerne og hvilken adfærd I ønsker for at fremme innovation.

Fra værdisæt til handling:

Rollebeskrivelse:

Barriere-Analyse:

Processer

Hvilke arbejdsprocesser for innovation skaber de ønskede resultater for jeres målsætninger?

Få den rigtige innovationsmodel med tilhørende værktøjer og bliv skarpere på hvilke innovationstyper I skal levere.

Innovationstyper:

Egen innovationsmodel:

Workflow:

Strategi

Hvad er den rigtige strategi, som løfter jeres innovationskapaciteter og innovationsniveau?

Få defineret jeres innovationsstrategi inklusiv de konktere tiltag, som over tid løfter jeres innovationsniveau til nye højder.

Egen innovationsstrategi:

Innovationsniveauer:

Innovationskultur: