Innovationsledelse er en disciplin

Picture of Skrevet af Rasmus Eriksen

Skrevet af Rasmus Eriksen

Innovationsledelse

Her får du vores bud på innovationledelse og hvilke faldgrupper du bør undgå

Innovationsledelse er en stor del af en innovationskultur​

Først og fremmest er det meget vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem innovationsledelse og innovation. Stillet op over for hinanden så er forskellen følgende:

Definition på innovationsledelse:

”Evnen til at inspirere handling i dig selv og andre i tider der kræver nyskabelse, et innovativ mindset og risikovillighed.”

Definition på innovation:

”Evnen til at realisere en ny løsning, der er værdifuld for andre”

Fejl nr. 1.
Alt for meget fokus på styring og kontrol ​

Innovation indeholder altid større eller mindre elementer af risici, uforudsigelighed og vovemod, hvilket for mange af os strider imod vores naturlige behov for kontrol eller imod den læring, vi har opnået igennem en lang uddannelse.

Det ligger så dybt i os, at vi ønsker kontrol med tingene. Derfor sætter vi ofte meget fokus på styring af vores innovationsindsats i form af resultatopfølgninger, målstyring, klare processer, faste modeller samt klart definerede opgaver og ansvarsfordeling. Kort sagt – vi fokuserer på det, vi har nemmest ved at måle, veje, røre ved eller det vi kan gøre op i et regnestykke.

Bagsiden af for meget styring er, at vi glemmer at balancere mellem styring og ledelse, og så står vi ofte og klør os i håret, når vi evaluerer vores innovationsindsats, fordi vi ikke forstår, hvorfor vi ikke fik succes, når vi nu har styr på det hele.

Fejl nr. 2.
Bare vi har en model for innovation så er alt perfekt

Det IKKE er nok, at vi har strukturer og modeller for innovation. Ja, vi skal bruge modeller og strukturer for at sætte en nogle rammer for innovation og samtidig have et sprog internt, når vi taler om innovation. Det er bare meget vigtigt at holde sig for øje, at det er mennesker der er innovative, ikke virksomheder, og mennesker skal ledes! Der skal sættes tid og energi af til innovation både hos ledere og medarbejderne.

Fejl nr. 3.
Nøjes med at tage et kursus i innovationsledelse

Mange har prøvet at være på kursus indenfor innovationsledelse. Og mange af disse kurser er ganske fine. Desværre har størstedelen af disse kurser typisk meget fokus på idéledelse – dvs. især de tidlige faser af en innovationsproces eller at det at kunne facilitere idéudvikling / brainstormingsproces. Helt klart godt at kunne, men det er desværre kun en mindre del, af den ledelsesopgave man har løbende, når man er leder for innovation i hele organisationen eller leder for en innovationsindsats fra fødsel til forankring.

Der er behov for mere kompetenceudvikling, træning og erfaringsudveksling i LEDELSESdelen af innovationsledelse. I mine øjne vil denne kompetenceudvikling gå rigtig godt i hånd med projektbaseret kompetenceudvikling, der tager udgangspunkt i egen organisation. Herved er der 100 % fokus på virkeligheden igennem kompetenceudviklingen.

Det kan selvfølgelig være en udfordring, hvis man er ansat i en organisation, hvor man er den eneste eller en blandt få, der fokuserer benhårdt på innovationsprojekter eller på at udvikle innovationskulturen. Her kunne man gå sammen med ligesindede i andre organisationer.

Sådan kommer du godt igang​

Brug denne figur til dit næste ledermøde. Hver deltager skal i stilhed vælge EN valgmulighed. Når alle har truffet et valg, så tælles stemmerne op og resultatet drøftes. Så er I allerede et skridt nærmere i at arbejde med innovationsledelse i jeres organisation.

Er du interesseret i andre spændende artikler omkring innovation? Klik ind i vores store artikelunivers: https://innohow.dk/artikler/

Del denne artikel

Relaterede artikler

Kan man lave en Design Thinking Proces i metaverset?

Forandringsledelse

Innovationslederens opgave

Innovation og kreativitet

Innovation og kreativitet på 2 minutter

Hvorfor innovationsteams fejler

Innovationsledelse

Innovationskultur uden retning og ledelse bliver let til et innovationscirkus

Forankring

Hvordan forankres innovation bedst?

Få succes med en innovationsdag. Hent whitepaper og se hvordan.

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev kan du downloade dette whitepaper helt gratis.

Modtag vores gratis e-bog, Innovationschefens Håndbog 2.0, og få en masse gode værktøjer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gratis vores e-bog om idéudvikling og andet spændende information omkring innovation.

Innohow anvender dine kontaktoplysninger, for at vi kan kontakte dig om vores ydelser. Du kan til enhver tid afmelde dig disse meddelelser. For at læse mere om vores privatpraksis, kan du læse vores privatpolitik.

Systemer

Hvilke IT-systemer eller værktøjer kan bedst understøtte Jeres innovationsprocesser?

Vælg det rette Idea Management System eller Innovation Management Setup, der matcher Jeres organisation og ambitioner.

Idea Management System:

Innovation Funnel:

Innovation Portfolio:

Kompetencer

Hvilke innovationskompetencer har I brug for, for at løfte jeres innovationsniveau?

Få træning i innovationsmodeller og konkrete værktøjer, så jeres medarbejdere og ledere kan indfri jeres ambitioner for innovation.

Design Thinking Træning:

Design af Toolkits:

Innovatørens DNA træning:

Struktur

Hvilken organisering understøtter jeres ambitioner for innovation?

Få styr på jeres beslutningsprocesser og -mandat, innovationsmidler og hvem internt og eksternt er drivkræfterne for innovation hos Jer.

Beslutningsmatrix:

Innovations KPI:

Innovationspulje:

Adfærd

Hvordan udvikles de ønskede vaner og adfærd for innovation i en organisation?

Få styr på jeres værdier for innovation, hvem er kulturbærerne og hvilken adfærd I ønsker for at fremme innovation.

Fra værdisæt til handling:

Rollebeskrivelse:

Barriere-Analyse:

Processer

Hvilke arbejdsprocesser for innovation skaber de ønskede resultater for jeres målsætninger?

Få den rigtige innovationsmodel med tilhørende værktøjer og bliv skarpere på hvilke innovationstyper I skal levere.

Innovationstyper:

Egen innovationsmodel:

Workflow:

Strategi

Hvad er den rigtige strategi, som løfter jeres innovationskapaciteter og innovationsniveau?

Få defineret jeres innovationsstrategi inklusiv de konktere tiltag, som over tid løfter jeres innovationsniveau til nye højder.

Egen innovationsstrategi:

Innovationsniveauer:

Innovationskultur: