+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

INNOVATIONSLEDELSE ER EN DISCIPLIN

Hvordan får man succes med sin innovationsindsats og de investeringer man gør i innovation? 

Det er et spørgsmål, som ofte opstår i tankerne hos mange ledere og medarbejdere, og det er i høj grad drevet af krav om at kunne sikre virksomhedens overlevelse på den lange bane.

 

Styring kommer ofte til at overskygge et ledelsesfokus

Innovation indeholder altid større eller mindre elementer af risici, uforudsigelighed og vovemod, hvilket for mange af os strider imod vores naturlige behov for kontrol eller imod den læring vi har opnået igennem en lang uddannelse.

Det ligger dybt i os, at vi ønsker kontrol med tingene. Derfor sætter vi ofte meget fokus på styring af vores innovationsindsats i form af resultatopfølgninger, målstyring, klare processer, faste modeller samt klart definerede opgaver og ansvarsfordeling. Kort sagt – vi fokuserer på det, som vi har lettest ved at måle, veje, røre ved eller det vi kan gøre op i et regnestykke.

Bagsiden af for meget styring er, at vi glemmer at balancere mellem styring og ledelse, og så står vi ofte og klør os i håret, når vi evaluerer vores innovationsindsats, fordi vi ikke forstår, hvorfor vi ikke fik succes, når vi nu har styr på det hele.

Et ledelsesfokus stiller helt andre krav til os som ledere, og ofte stiller det skarpt på vores manglende kompetencer og erfaringer, hvilket vi kan have svært ved at forholde os til eller acceptere.

 

Har du balance mellem ledelse og styring?

Nedenstående illustration er en erfaringsbaseret liste med 12 eksempler på fokuspunkter indenfor innovationsledelse, som man konstant skal træne og dygtiggøre sig i, for at opretholde en vedvarende succes med innovation.

 

Hvad er LEDELSE i innovationsledelse?

Ledelsesdelen handler om hvordan man opfylder sig rolle som leder overfor andre i virksomheden og at man kontinuerlig arbejder med sig selv. De 6 fokuspunkter i illustrationen har en stor fællesnævner og det er MENNESKER. At få succes med innovation kræver at man også tør at fokusere på menneskerne i virksomheden.

 

”For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate”

Margarete Heffernan.

 

Kompetenceudvikling i innovationsledelse

Flere har prøvet at være på kursus indenfor innovationsledelse. Mange af disse kurser er ganske fine. Desværre har mange af disse kurser typisk meget fokus på idéledelse – dvs. især de tidlige faser af en innovationsproces eller at det at kunne facilitere idéudvikling / brainstormingsproces. Helt klart godt at kunne, men det er desværre kun en mindre del, af den ledelsesopgave man har løbende, når man er leder for innovation i hele organisationen eller leder for en innovationsindsats fra fødsel til forankring.

Der er behov for mere kompetenceudvikling, træning og erfaringsudveksling i LEDELSEsdelen af innovationsledelse. I mine øjne vil denne kompetenceudvikling gå rigtig godt i hånd med projektbaseret kompetenceudvikling, der tager udgangspunkt i egen organisation. Herved er der 100% fokus på virkeligheden igennem kompetenceudviklingen.

Det kan selvfølgelig være en udfordring, hvis man er ansat i en organisation, hvor man er den eneste, eller én iblandt få, der fokuserer benhårdt på innovationsprojekter eller på at udvikle innovationskulturen. Her kan man med fordel gå sammen med ligesindede i andre mindre organisationer.