Innovationslederens opgave

Picture of Skrevet af Søren Hansen

Skrevet af Søren Hansen

Forandringsledelse

Som leder i en organisation skal man være opmærksom på de innovative bølger, der gennemsyrer det nutidige erhvervsliv. På grund af det stigende fokus på innovation især i de senere år, så bliver innovationslederens rolle yderligere udfordret. Og en af hovedårsagerne er, at rollen som innovationsleder ikke er noget man nødvendigvis bliver skolet i – inden man tager lederhatten på!

I Innohow har vi i særdeleshed observeret en forøgelse i behovet for indsigt i, hvordan man gennemfører en forandringsproces, fra start til slut – set fra innovationslederens perspektiv.

At lede og motivere sine medarbejdere omkring innovation​

Som innovationsleder skal man være opmærksom på en række ydre omstændigheder omkring en forandringsproces. Eksempelvis: ressourcer, branchens udvikling, medarbejdernes engagement, forskellen mellem kort vs. langsigtet innovation, de enkelte afdelingers skiftende strategiske fokus i organisationen samt vilkårene for et innovationsprojekts omfang og succesmulighederne.

Vi anbefaler, inden man igangsætter et innovationsprojekt, at bruger disse fire ledelsesfaktorer som pejlemærker under forandringsprocessen. De fire ledelsesfaktorer er: kreativitet, beslutninger, motivation og ekspertise.

Kreativitet i form af at fremme en åbenhed overfor nye tiltag og idéer, samt en søgen efter at udfordre de nuværende arbejdsgange eller metodikker hos medarbejderne.

Beslutningerne skal oftest tages af innovationslederen og som leder skal man være klar til at stoppe processer, der syner at have stagneret i sin udvikling eller ikke føre til et attraktiv resultat.

Motivation i form af at fremme en stærk indre passion hos medarbejderne for at løse den givne problemstilling. Dette vil altid give mere nytænkende løsninger end, hvis motivationen er drevet af belønninger som f.eks. penge eller prestige. Dette kaldes også den indre motivation – en motivationsform, der især bliver påvirket af arbejdsmiljøet – på godt og ondt.

Ekspertise i form af medarbejdernes viden eller erfaringer, proceduremæssigt eller intellektuel karakter, eller adgang til viden.

Innovationslederens huskeliste

Sådan holder du overblikket, når du har igangsat en forandringsproces fra start til slut. Huskelisten er et godt hjælpeværktøj til dig, som innovationsleder og især din rolle med, at vedligeholde og støtte op om gennemførelsen af et eller flere valgte innovationstiltag.

1. Match mellem kulturen og det som er sat i værk?

F.eks. forefindes der en bottom-up eller top-down tilgang i virksomheden? Ses Innovation som en styrke? Er der et stort fokus på kunderelationer? Og hvor bevidste er dine ansatte omkring nye tendenser i forhold til jeres marked?

2. Matcher nuværende arbejdsmetoder med det som er sat i værk?

F.eks.: Hvem står i dag med ansvaret i forhold til nye produkter eller services. Er der en innovationsafdeling eller er der et udvalgt team, der står for dette arbejdsområde? Er I ved at ændre radikalt på nuværende arbejdsmetoder?

3. Matcher de ansatte kompetencer med det som er sat i værk?

F.eks. hvilke initiativer har tidligere vist sig, at være mest effektive? Hvilke teams skabte de bedste resultater? Og kan der trækkes på erfaringer herfra?

4. Matcher virksomhedsstrategien med det som er sat i værk?

F.eks. en virksomhedsstrategi varierer meget fra virksomhed til virksomhed (størrelse, virksomhedstype, forretningsmodel osv.). En vigtig note i gennemførelsen af en innovationstiltag er, at den skal give mening i forhold til arbejdsgangene.

5. Er mål eller delmål indenfor rækkevidde?

F.eks. gennem de indsigter, fornemmelser og tilbagemeldinger, som du får løbende undervejs igennem realiseringen af et eller flere innovationstiltag, oplever du så at målene eller delmålene stadig er opnåelige?

6. Udvælg et eller to delopgaver som hurtigt kan få succes

Udvælg et eller to delopgaver i innovationsplanen, hvis succes vil være med til at booste moral og motivation for både projektteamet og den generelle stemning i virksomheden. Små succeser og fremdrift er godt brændstof for de langsigtede mål.

7. Giv opmærksomhed på teams som behøver støtte

De teams eller den projektgruppe, som er spydspidsen for den forandringsproces, som er igangsat, har løbende brug for støtte og opbakning. Vis opbakning og især overfor den mulige interne modstand overfor forandringen. Og hjælp teamet med at holde formål og baggrund for det igangsatte tiltag for øje, så tiltaget ikke får sit eget liv og mister fokus.

8. Dokumenter og synliggør de løbende resultater

Dokumenter de løbende resultater og dyrk de løsninger, der motiverer teamet, dine overordnede og kollegaer. Undervurdér ikke nødvendigheden af løbende kommunikation.

9. Skab et samarbejde med eksterne konsulenter

Tag kontakt til et eksternt konsulenthus, der har erfaring med forandringsprocesser omkring innovation, så du på denne måde kan få nogle objektive øjne på projektet og konsulenterne kan være en samarbejdspartner for dig og projektteamet.

10. Vedligeholdelse af forandringsprocessen

Du skal forsøge at indtage en rolle som den altseende faktor, da det er dit job at aktivere og motivere medarbejderne løbende, så processen hele tiden fungerer. Ydermere skal du bide mærke i idéer og løsningsforslag, som du tænker er særligt gode, så disse kan tages op på et senere tidspunkt.

At skabe et produktivt arbejdsmiljø ​

Hvordan motiverer lederens sine medarbejdere i deres innovationsarbejde?​

Fremskridtsfaktoren

Fremskridtsfaktorens hovedmål er, at holde fast i de små sejre, så man hele tiden er bevidst om, at der er fremgang i projektet. Ydermere skal man sørge for at skrive sin delmål ned, så der konstant kan holdes fokus og overblik under en forandring eller et projektforløb.

Katalysatorfaktoren

Katalysatorfaktoren binder sig til de klare mål, hvor lederens job er at sørge for ressourcer, hjælpe deltagerne, lade idéerne flyde og være en synlig figur. Hvis lederen ikke er opmærksom på disse ting, er der en større chance for, at en forandring eller et projekt ikke vil lykkes.

De nærende faktorer

De nærende faktorer er de emotionelle faktorer, såsom respekt, opmuntring, emotionel støtte og tilknytning. Disse er med til at skabe et trygt arbejdsmiljø, der giver medarbejderne de optimale rammer at arbejde indenfor, for at kunne udføre sit arbejde og være produktiv.

Hvis du føler dig inspireret af at læse denne artikel og du har brug for endnu mere viden om det, at være innovationsleder, så kan du downloade vores nedenstående e-bog “Innovationschefens Håndbog”. I denne e-bog får du både gode råd, redskaber og metoder, der kan anvendes aktivt i innovationsledelsesprocessen.

Er du interesseret i andre spændende artikler omkring innovation? Klik ind i vores store artikelunivers: https://innohow.dk/artikler/

Del denne artikel

Relaterede artikler

Kan man lave en Design Thinking Proces i metaverset?

Innovation og kreativitet

Innovation og kreativitet på 2 minutter

Hvorfor innovationsteams fejler

Innovationsledelse

Innovationskultur uden retning og ledelse bliver let til et innovationscirkus

Forankring

Hvordan forankres innovation bedst?

Innovationsproces

Undgå disse typiske udfordringer når innovation skal sættes i system

Få succes med en innovationsdag. Hent whitepaper og se hvordan.

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev kan du downloade dette whitepaper helt gratis.

Modtag vores gratis e-bog, Innovationschefens Håndbog 2.0, og få en masse gode værktøjer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gratis vores e-bog om idéudvikling og andet spændende information omkring innovation.

Innohow anvender dine kontaktoplysninger, for at vi kan kontakte dig om vores ydelser. Du kan til enhver tid afmelde dig disse meddelelser. For at læse mere om vores privatpraksis, kan du læse vores privatpolitik.

Systemer

Hvilke IT-systemer eller værktøjer kan bedst understøtte Jeres innovationsprocesser?

Vælg det rette Idea Management System eller Innovation Management Setup, der matcher Jeres organisation og ambitioner.

Idea Management System:

Innovation Funnel:

Innovation Portfolio:

Kompetencer

Hvilke innovationskompetencer har I brug for, for at løfte jeres innovationsniveau?

Få træning i innovationsmodeller og konkrete værktøjer, så jeres medarbejdere og ledere kan indfri jeres ambitioner for innovation.

Design Thinking Træning:

Design af Toolkits:

Innovatørens DNA træning:

Struktur

Hvilken organisering understøtter jeres ambitioner for innovation?

Få styr på jeres beslutningsprocesser og -mandat, innovationsmidler og hvem internt og eksternt er drivkræfterne for innovation hos Jer.

Beslutningsmatrix:

Innovations KPI:

Innovationspulje:

Adfærd

Hvordan udvikles de ønskede vaner og adfærd for innovation i en organisation?

Få styr på jeres værdier for innovation, hvem er kulturbærerne og hvilken adfærd I ønsker for at fremme innovation.

Fra værdisæt til handling:

Rollebeskrivelse:

Barriere-Analyse:

Processer

Hvilke arbejdsprocesser for innovation skaber de ønskede resultater for jeres målsætninger?

Få den rigtige innovationsmodel med tilhørende værktøjer og bliv skarpere på hvilke innovationstyper I skal levere.

Innovationstyper:

Egen innovationsmodel:

Workflow:

Strategi

Hvad er den rigtige strategi, som løfter jeres innovationskapaciteter og innovationsniveau?

Få defineret jeres innovationsstrategi inklusiv de konktere tiltag, som over tid løfter jeres innovationsniveau til nye højder.

Egen innovationsstrategi:

Innovationsniveauer:

Innovationskultur: