Hjem » Artikler » Hvad er innovationslederens opgave?

Hvad er innovationslederens opgave?

Inden man igangsætter et innovationsprojekt er disse fire ledelsesfaktorer vigtige pejlemærker under forandringsprocessen.

Hvad er innovationslederens opgave?

Skrevet af:

Del artiklen
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Som leder i en organisation skal man være opmærksom på de innovative bølger, der gennemsyrer det nutidige erhvervsliv. På grund af det stigende fokus på innovation især i de senere år, så bliver innovationslederens rolle yderligere udfordret. Og en af hovedårsagerne er, at rollen som innovationsleder ikke er noget man nødvendigvis bliver skolet i – inden man tager lederhatten på!

I Innohow har vi i særdeleshed observeret en forøgelse i behovet for indsigt i, hvordan man gennemfører en forandringsproces, fra start til slut – set fra innovationslederens perspektiv

At lede og motivere sine medarbejdere omkring innovation

Som innovationsleder skal man være opmærksom på række ydre omstændigheder omkring en forandringsproces. Eksempelvis: ressourcer, branchens udvikling, medarbejdernes engagement, forskellen mellem kort vs. langsigtet innovation, de enkelte afdelingers skiftende strategiske fokus i organisationen samt vilkårene for et innovationsprojekts omfang og succesmulighederne. 

Vi anbefaler, inden man igangsætter et innovationsprojekt, at bruge disse fire ledelsesfaktorer som pejlemærker under forandringsprocessen. De fire ledelsesfaktorer er: kreativitet, beslutninger, motivation og ekspertise.

Kreativitet i form af at fremme en åbenhed overfor nye tiltag og idéer, samt en søgen efter at udfordre de nuværende arbejdsgange eller metodikker hos medarbejderne.

Beslutningerne skal oftest tages af innovationslederen og som leder skal man være klar til at stoppe processer, der syner at have stagneret i sin udvikling eller ikke føre til et attraktiv resultat.

Motivation i form af at fremme en stærk indre passion hos medarbejderne for at løse den givne problemstilling. Dette vil altid give mere nytænkende løsninger end hvis motivationen er drevet af belønninger som f.eks. penge eller prestige. Dette kaldes også den indre motivation – en motivationsform der især bliver påvirket af arbejdsmiljøet – på godt og ondt.

Ekspertise i form af medarbejdernes viden eller erfaringer  teknisk, proceduremæssigt eller intellektuel karakter, eller adgang til viden.

Innovationslederens huskeliste

Sådan holder du overblikket, når du har igangsat en forandringsproces fra start til slut. Huskelisten er et godt hjælpeværktøj til dig som innovationsleder og især din rolle med at vedligeholde og støtte op om gennemførelsen af et eller flere valgte innovationstiltag.

1. Match mellem kulturen og det som er sat i værk?

F.eks.: Forefindes der en bottom-up eller top-down tilgang i virksomheden? Ses Innovation som en styrke? Er der et stort fokus på kunderelationer? Og hvor bevidste er dine ansatte omkring nye tendenser i forhold til jeres marked?

2. Matcher nuværende arbejdsmetoder med det som er sat i værk?

F.eks.: Hvem står i dag med ansvaret i forhold til nye produkter eller services. Er der er en innovationsafdeling eller er der et udvalgt team af individer, der står for dette arbejdsområde? Er I ved at ændre radikalt på nuværende arbejdsmetoder?

3. Matcher de ansatte kompetencer med det som er sat i værk?

F.eks.: Hvilke initiativer har tidligere vist sig at være mest effektive? Hvilket teams skabte de bedste resultater? Og kan der trækkes på erfaringer herfra?

4. Matcher virksomhedsstrategien med det som er sat i værk?

F.eks.: En virksomhedsstrategi varierer meget fra virksomhed til virksomhed (størrelse, virksomhedstype, forretningsmodel osv.). En vigtig note i gennemførelsen af en innovationstiltag er, at den skal give mening i forhold til arbejdsgangene.

5. Er mål eller delmål indenfor rækkevidde?

F.eks.: Gennem de indsigter, fornemmelser og tilbagemeldinger, som du får løbende undervejs igennem realiseringen af et eller flere innovationstiltag, oplever du så at målene eller delmålene stadig er opnåelige?

6. Udvælg et eller to delopgaver som hurtigt kan få succes

Udvælg et eller to delopgaver i innovationsplanen, hvis succes vil være med til at booste moral og motivation for både projektteamet og den generelle stemning i virksomheden. Små succeser og fremdrift er godt brændstof for de langsigtede mål.

7. Giv opmærksomhed på teams som behøver støtte

De teams eller den projektgruppe, som er spydspidsen for den forandringsproces, som er igangsat, har løbende brug for støtte og opbakning. Vis opbakning og især overfor den mulige interne modstand overfor forandringen. Og hjælp teamet med at holde formål og baggrund for det igangsætte tiltag for øje, så tiltaget ikke får sig eget liv og mister fokus.

8. Dokumenter og synliggør de løbende resultater

Dokumenter de løbende resultater og dyrk de løsninger, der motiverer teamet, dine overordnede og kollegaer. Undervurdér ikke nødvendigheden af løbende kommunikation.

9. Skab et samarbejde med eksterne konsulenter

Tag kontakt til et eksternt konsulenthus, der har erfaring med forandringsprocesser omkring innovation, så du på denne måde kan få nogle objektive øjne på projektet og konsulenterne kan være en samarbejdspartner for dig og projektteamet.

10. Vedligeholdelse af forandringsprocessen

Du skal forsøge at indtage en rolle som den altseende faktor, da det er dit job at aktivere og motivere medarbejderne løbende, så processen hele tiden fungerer. Ydermere skal du bide mærke i idéer og løsningsforslag, som du tænker er særligt gode, så disse kan tages op på et senere tidspunkt.

At skabe et produktivt arbejdsmiljø

Hvordan motiverer lederens sine medarbejdere i deres innovationsarbejde?

Fremskridtsfaktoren

Fremskridtsfaktorens hovedmål er, at holde fast i de små sejre, så man hele tiden er bevidst om, at der er fremgang i projektet. Ydermere skal man sørge for at skrive sin delmål ned, så der konstant kan holdes fokus og overblik under en forandring eller et projektforløb. 

Katalysatorfaktoren

Katalysatorfaktoren binder sig til de klare mål, hvor lederens job er at sørge for ressourcer, hjælpe deltagerne, lade idéerne flyde og være en synlig figur. Hvis lederen ikke er opmærksom på disse ting, er der en større chance for, at en forandring eller et projekt ikke vil lykkes. 

De nærende faktorer 

De nærende faktorer er de emotionelle faktorer, såsom respekt, opmuntring, emotionel støtte og tilknytning. Disse er med til at skabe et trygt arbejdsmiljø, der giver medarbejderne de optimale rammer at arbejde indenfor, for at kunne udføre sit arbejde og være produktiv.

Hvis du føler dig inspireret af at læse denne artikel og du har brug for endnu mere viden om det, at være innovationsleder, så kan du downloade vores nedenstående e-bog “Innovationschefens Håndbog”. I denne e-bog får du både gode råd, redskaber og metoder, der kan anvendes aktivt i innovationsledelsesprocessen.  

Forstå og løs jeres innovationsudfordringer

Brug e-bogen til at få overblik over dine opgaver som innovationsleder – og som opslagsværk, når du står overfor en udfordring.

Er du interesseret i at vide mere så endelig kontakt os

Har du spørgsmål er du mere end velkommen til at kontakte os på telefon eller mail. Vi står klar til at hjælpe.

Flere indlæg fra samme kategori

- november 2019

Grøn Zone – slip idéerne fri!

Sådan kommer du i gang med at generere mange idéer Læs indlægget
- november 2019

Kilder til innovation

16 gode kilder til at få gang i innovationen. Læs indlægget
- november 2019

Effekten af visuelle strategier

Succesfulde strategier er afhængige af medarbejdernes vilje og evner til at realisere dem. Derfor bør en strategi oversættes til et sprog, som skaber forståelse: ... Læs indlægget
- december 2019

Effekten af visuelle strategier

Visuel fremstilling af en strategi, uanset om det handler om innovation, vækst eller digitalisering, kan være en rigtig godt værktøj. Både til kommunikation, udru... Læs indlægget