Innovationsteam

En gruppe af talenter og ressourcer som tager ansvar for at drive innovation i jeres virksomhed

Et Innovationsteam tager ansvar for innovation; uanset om det er at gennemføre et innovationsprojekt, se på nye teknologier eller drive en innovationspipeline

Vi har i over 20 år arbejdet med at etableret og forankret innovationsteams for at sikre, at nogen tager ansvar for innovationsarbejdet i virksomheden, og baner vejen for den innovation som bliver til forretning på kort eller lang sigte.

Sætter det rigtige fokus
for jeres innovationsteam

Uanset jeres virksomhed har brug for en Idégruppe, en Front-End Innovationsgruppe eller en Inkubationsgruppe for potentiel nye forretningsområder, så hjælper vi med at etablere og forankre det rigtige innovationsteam for jeres virksomhed.

Et projekt eller
permanent team

Få dedikeret de nødvendige ressourcer og sat et hold med de rette kompetencer som permanent, eller i en tidsbegrænset projektperiode, varetager innovationsrollen i praksis i jeres virksomhed.

Overfør ekspertise
fra andre

Innohow har erfaring med Innovationsteams fra mange brancher uanset om fokus er teknologi mapping, være første behandler for interne idéer, lave interne Start-Ups eller være ambassadører for at drive innovationskulturen i en virksomhed.

"Innohow var med til at redesigne og facilitere en tværgående digitaliseringsgruppe på tværs af datterselskabet indtil, at digitalisering mere blev en hverdagsting og DIGI-gruppen ikke mere var nødvendig. På den måde fik vi skubbet gang i en forandringsproces, der matchede hvor vi var og synliggjort digitaliseringsgevinster, som driften selv kunne realisere."

Vælg et fokus for jeres innovations­team

Fire nøgletemaer: Lederskab inden for innovation, innovationskultur, udforskning af innovationsværktøjer og navigation i innovationsprocesser. Slut dig til os, når vi udforsker essensen af kreativitet, lederskab og fremskridt i innovationens verden.

Lær os bedre at kende