+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

Kan man måle innovation?

Alle virksomheder arbejder med innovation på et eller andet niveau – nogle laver små forbedringer i hverdagens trummerum og andre gør det som en del af en større strategisk indsats. Mange har svært ved at sætte ord på, præcis hvor innovative de er eller hvilket niveau de befinder sig på i forhold til hyppighed og kvalitet. De fleste vil højest sandsynligt kunne sammenligne deres innovationsniveau med deres nærmeste konkurrenter og have et relativt billede af, om de er mere eller mindre innovative end konkurrenten. Spørger man derimod ind til en mere universel vurdering af niveauet for innovation, vil mange virksomheder komme til kort. Også selv om innovation er på alles læber.

Så hvad bør man egentlig kigge på, når man gerne vil måle en virksomheds evne til at innovere? Eller endnu vigtigere, hvor godt virksomheden udfører innovation i praksis?

De fem innovationsniveauer

I Innohow har vi kigget på de mest betydelige elementer for en virksomheds evne til at innovere, baseret på såvel vores praktiske erfaring som hvad forskningen peger på. Vi opererer med fem niveauer af innovation i organisationer: Tilfældig Innovation, Italesat Innovation, Tilpasset Innovation, Strategisk Innovation og Innovation I verdensklasse.

 

Hvert niveau er defineret af to elementer; innovationsevne og innovationsperformance:

  • Innovationsevnen er de kompetencer og evner, som virksomheden har til at være innovative, men som ikke nødvendigvis bliver udnyttet; det være sig metoder, værktøjer, strategier, rammer, ledelse mm.
  • Innovationsperformance dækker over den måde en virksomheds medarbejdere arbejder med innovation, det vil sige, den innovation der rent faktisk sker i virksomheden.

Forøg jeres innovationsperformance

Mange vil kunne nikke genkendende til at innovationsevne og -performance ikke altid går hånd i hånd, når det kommer til innovation. En ny strategi eller idébank bliver oprettet, men efter en kort stund bliver det ’business as usual’ og alle de gode intentioner ryger ud ad vinduet.

Ofte fejler initiativer, fordi der er et mismatch mellem det nye initiativ og organisationens  innovationsniveau. Man har ikke taget højde for, hvad en succes kræver af den enkeltes evne, hvordan man lærer sammen eller hvordan man skal organisere sig for bedst mulige resultater. Det er derfor særdeles vigtigt for virksomhedens innovationsperformance, at man ser på alle facetter af det innovationsniveau, som man ønsker at bevæge sig op på.

Virksomhedens evne til at lære, innovationskulturen der driver de ansatte, samt den forretningspraksis der skal muliggøre innovationsarbejdet, skal alle matche, for at virksomheden kan performe på et ønskeligt innovationsniveau.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan vi arbejder med analysen, kan du læse mere her.