+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

Ecopark

Case for Ecopark

Ecopark har fået fastlagt en vision for udviklingen af erhvervsparken over de næste år inklusiv hvilke strategiske tiltag, der skal gennemføres for at opnå visionen. Markedskendskabsgraden er blevet styrket, og Ecopark har i dag et klart billede af, hvilke behov potentielle nye lejere har og hvordan Ecopark skal differentiere sig i forhold til andre erhvervsparker lokalt, national og internationalt.

Udgangspunktet for direktionen var at få identificeret nye forretningsområder på den lange bane, der vil kunne sikre nye indtægtskilder til virksomheden og samtidig skabe en mere klar profil udadtil over for kunderne. Der var behov for at sætte skub på en intern forandringsproces, hvor det historiske forretningsfokus inden for affald og renovation skulle suppleres med et nyt fokus som Cleantech erhvervspark.

Innohow havde rollen som konsulent og sparringspartner for en intern styringsgruppe og tilhørende medarbejderarbejdsgrupper. Innohow udførte opgaver såsom; markeds- og behovsundersøgelse, konkurrentanalyse, beskrivelse, visualisering og vurdering af forretningskoncepter, udarbejdelse af visions- og strategioplæg til ledelsen og bestyrelsen samt løbende dokumentation af resultater og beslutninger. Innohow indgik i styregruppen og arbejdede tæt med interne ledende medarbejdere.

Case af Innohow

Leveret service: Procesledelse & Facilitering

Virksomhedstype: Servicevirksomhed

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os

Skal vi også hjælpe din forretning? Kontakt os helt uforpligtende allerede i dag og hør mere.

+ 45 70 20 34 36

Telefontid alle hverdage
imellem 09.00 - 16.00

Innohow

Innovatorium
Birk Centerpark 40
7400 Herning
CVR: 35071008
Email: info@innohow.dk

Skal vi også skabe forandringer i din forretning?