+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

Herning Vand

Case for Herning Vand

UDBYTTET  for Herning Vand var en fokuseret digitaliseringsstrategi, og en visualisering af denne, som både medarbejdere, ledelse og bestyrelsen kunne bruge fremadrettet til at følge implemen-teringen af strategien.

Herning Vand blev nomineret til Dansk Industris Digitaliseringspris i 2017.

BAGGRUNDEN for projektet var, at Herning Vand ønskede at få en udarbejdet en digitaliseringsstrategi, der både analyserede det nuværende digitaliseringsniveau og fandt digitaliseringspotentialer. Ledelsen ønskede at undgå et fór entydigt fokus på teknologier og også se på de virksomhedsspecifikke muligheder og begrænsninger.

FORLØB. Innohow gennemførte en række sparringsmøder med direktionen og med leder-gruppen. Ledergruppen gennemførte en individuel, virksomhedsspecifik digitaliseringsvurdering og resultaterne blev analyseret af den samlede ledelsesgruppe.

Analysen blev brugt til at identificere fokusområder for en ny digitaliseringsstrategi, generering af løsningsforslag og målsætninger.

I et samarbejde mellem Innohow, ledergruppen og Herning Vand´s grafiske leverandører, blev den endelige digitaliseringsstrategi udviklet og produceret – og dermed synliggjort i mødelokaler og kantine hos Herning Vand.

Case af Innohow

Leveret service:
Processledelse & facilitering

Virksomhedstype: Industri

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os

Skal vi også hjælpe din forretning? Kontakt os helt uforpligtende allerede i dag og hør mere.

+ 45 70 20 34 36

Telefontid alle hverdage
imellem 09.00 - 16.00

Innohow

Innovatorium
Birk Centerpark 40
7400 Herning
CVR: 35071008
Email: info@innohow.dk

Skal vi også skabe forandringer i din forretning?