+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

Horsens Kommune

En ny erhvervsstrategi

UDBYTTET  for Horsens Kommune var udviklingen af en ny erhvervsstrategi for de kommende 4 år, og med opbakning fra politikere og erhvervslivet, en ny vision for kommunens erhvervsprofil.

BAGGRUNDEN for projektet var, at kommunen havde et ønske om at udvikle en ny erhvervsstrategi, der ikke var en kopi af den eksisterende strategi. Desuden skulle der identificeres nye erhvervstiltag, skabes en ny erhvervsprofil, samt involvere en erhvervstaskforce, der bredt repræsenterede det lokale erhvervsliv og erhvervsinteresser.

FORLØB. Innohow gennemførte et projektforløb med en arbejdsgruppe bestående af deltagere på tværs af flere embedsområder i kommunen. Innohow leverede procesledelse, deskresearch, analysearbejde og visionsarbejde: idéudvikling samt udvikling af konkrete ideer til indholdet af den kommende erhvervsstrategi.

Innohow gennemførte en række dialogmøder med det lokale erhvervsliv i samarbejde med den interne projektleder fra kommunen. Resultaterne blev samlet i en rapport og præsenteret for styregruppen. Innohow facilitererede også et fællesmøde med erhvervslivet, en todages- innovationscamp for arbejdsgruppen, idémodning samt sparring på udviklingen af den nye erhvervsstrategi og strukturen i strategien.

Case af Innohow

Leveret service: Innovationsprocseser

Virksomhedstype: Det offentlig

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os

Skal vi også hjælpe din forretning? Kontakt os helt uforpligtende allerede i dag og hør mere.

+ 45 70 20 34 36

Telefontid alle hverdage
imellem 09.00 - 16.00

Innohow

Innovatorium
Birk Centerpark 40
7400 Herning
CVR: 35071008
Email: info@innohow.dk

Skal vi også skabe forandringer i din forretning?