+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

Ikast Brande Kommune VUH

Case for Ikast Brande Kommune VUH

UDBYTTET for VUH området i Ikast-Brande Kommune var et effektiviseringskatalog med afprøvede løsningsforslag. Det blev tydeliggjort, hvorledes en effektivisering på 2,5 % af budgettet kunne realiseres uden tab af arbejdskraft eller afskedigelser. Samtidig blev de involverede medarbejdere trænet i at anvende nye værktøjer til processen fra idé til færdig projektbeskrivelse, der fremover kan bruges.

BAGGRUNDEN for projektet var, at kommunen havde fastlagt et mål om effektivisering på 2,5 % i VUH-området, svarende til 6 fuldtidsstillinger. Ledelsen i VUH ønskede at realisere dette mål uden tab af arbejdskraft eller afskedigelser, og havde derfor behov for at angribe opgaven på en ny og anderledes måde.

FORLØBET bestod i, at Innohow gennemførte et projektforløb, hvor ledelsen deltog som styregruppe, og 4 arbejdsgrupper, bestående af medarbejdere, skulle udvikle og teste nye løsningsforslag indenfor 2 fokusområder, hvor potentialet for effektiviseringer var størst. Ledelsen var åben for alle typer af løsningsforslag, der kunne opfylde betingelserne.

Innohow gennemførte en brainstormworkshop, kortlægning af arbejdsprocesser og tidsforbrug, testforløb af de bedste idéer samt resultatdokumentation. Dertil kommer sparringsmøder med arbejdsgrupper samt opfølgning på arbejdsgruppernes deadlines og slutresultat. Resultatet blev præsenteret for alle de involverede interessenter, og efterfølgende mødtes ledelsen og Lokal-MED gruppen for at beslutte, hvilke løsningsforslag der skulle gennemføres.

Case af Innohow

Leveret service: Innovationsprocesser

Virksomhedstype: Det Offentlige

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os

Skal vi også hjælpe din forretning? Kontakt os helt uforpligtende allerede i dag og hør mere.

+ 45 70 20 34 36

Telefontid alle hverdage
imellem 09.00 - 16.00

Innohow

Innovatorium
Birk Centerpark 40
7400 Herning
CVR: 35071008
Email: info@innohow.dk

Skal vi også skabe forandringer i din forretning?