+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

LEGO Systems

Case for LEGO Systems A/S

LEGO Systems A/S har fået udviklet et enkelt og let tilgængeligt værktøj til ad-hoc brainstorming og planlagte idéworkshops for medarbejdere, når der skal løses problemer. Kortspillet ligger altid klar til brug i afdelingerne og vil være med til at sikre, at medarbejderne udfordrer deres tilgang til problemløsning i forbindelse med projektarbejde.

Afdelingsledelsen havde, sammen med Innohow, gennemført en innovationsworkshop, hvor 3 udfordringer blev taklet kreativt og struktureret til stor gavn for de 3 opgavestillere. På baggrund af erfaringerne med Innohows idéteknikker ønskede ledelsen at få udviklet et simpelt og brugbart værktøj til kreativitet i dagligdagen. Værktøjet skulle indeholde nogle af de samme idéteknikker fra innovationsworkshoppen, både for at fastholde læringen fra workshoppen og samtidig opfordre medarbejderne til forsat at arbejde med deres kreativitet i praksis.

Innohow fastlagte i samarbejde med afdelingsledelsen hvilke brugssituationer værktøjet var tiltænkt. Herefter udarbejdede Innohow nogle designforslag for værktøj, layout, form og indhold for at få det endelig design fastlagt. Herefter blev kortspillet færdigudviklet, trykt og afleveret til afdelinger, så det kunne tages i brug.

Case af Innohow

Leveret service: Procesledelse & Facilitering

Virksomhedstype: Industri

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os

Skal vi også hjælpe din forretning? Kontakt os helt uforpligtende allerede i dag og hør mere.

+ 45 70 20 34 36

Telefontid alle hverdage
imellem 09.00 - 16.00

Innohow

Innovatorium
Birk Centerpark 40
7400 Herning
CVR: 35071008
Email: info@innohow.dk

Skal vi også skabe forandringer i din forretning?