+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

Lundgaarden-Ikast Brande Kommune

Case for Lundgaarden – Ikast Brande Kommune

Lundgården, et dagtilbud for voksne udviklingshæmmede i Ikast Brande Kommune, har i dag fået øget brugerinvolvering i den daglige udførelse af opgaver i en nyoprettet servicegruppe. Borgerne får et medansvar og kompetencegivende træning under kyndig hjælp fra de ansatte. De ansatte har løst en krævende effektiviseringsopgave på baggrund af kommunens krav om at reducere ressourceforbruget og kontinuerlig optimering af kommunale opgaver. Træningsfaciliteter og ombygning af kantinelayout blev gennemført inklusiv implementering af nye arbejdsprocesser og en servicegruppe som koordinerende organ på tværs.

Ledelsen for Lundgården ønskede en innovativ tilgang til opgaveløsningen. Behovet for nytænkning af kantine- og rengøringsopgaver var nødvendigt pga. reduktion af medarbejderstaben, samtidig med at man ikke ønskede at sænke serviceniveauet. Der var behov for bruger- og medarbejderdrevet innovation.

Innohow leverede et konsulentforløb med rollen som projektfacilitator og sparringspartner for 3 medarbejderarbejdsgrupper og ledelsen. Projektet startede med en kick-off dag, hvor nytænkning skulle være i højsæde og arbejdsgruppernes opgave skulle lægges fast. Herefter mødtes Innohow med arbejdsgrupperne løbende for at sikre fremdrift i opgaveløsningen og være rådgivere på løsningsforslag. Undervejs blev der gennemført tests af løsningsforslag og borgerne var løbene involveret undervejs i projektet. En ny servicegruppe blev oprettet og overtog oplæringen af borgerne samt koordineringen af de daglige serviceopgaver.

Case af Innohow

Leveret service: Innovationsprocesser

Virksomhedstype: Det offentlige

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os

Skal vi også hjælpe din forretning? Kontakt os helt uforpligtende allerede i dag og hør mere.

+ 45 70 20 34 36

Telefontid alle hverdage
imellem 09.00 - 16.00

Innohow

Innovatorium
Birk Centerpark 40
7400 Herning
CVR: 35071008
Email: info@innohow.dk

Skal vi også skabe forandringer i din forretning?