+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

Østermark Entreprenør

Case for Østermark Entreprenørforretning

UDBYTTET for Østermark Entreprenørforretning har været en afklaring og afstemning af deres ønsker til den fremtidige vækst i virksomheden samt en justering af den oprindelige strategi for 2014-2017, derfor er der nu mere fokus på målsætninger og strategiske tiltag, der understøtter systematisering og effektivisering. Virksomheden nu også bedre rustet til at vækste yderligere. Herudover har ledelsen fået en strategiplakat, der visualiserer og opsummerer den nye strategis væsentligste punkter, således at strategien bliver lettere at kommunikere ud til medarbejdere og samarbejdspartnere og samtidig fungerer som et ledelsesværktøj.

BAGGRUNDEN for forløbet var, at Østermark Entreprenørforretning tidligere havde gennemført et konsulentforløb med Innohow, hvor de havde defineret en vækststrategi for 2014-2017, samt en handlingsplan for 2014. Allerede efter første kvartal i 2015, havde vækstudviklingen oversteget alle forventninger, og ledelsen begyndte at have en fornemmelse af, at den hastige vækst kunne komme til at skabe udfordringer. De var bekymrede for, at det kunne komme til at gå så stærkt, at de ikke længere kunne følge med. Innohow blev kontaktet for at bistå med sparring og hjælp til at undgå en sådan situation.

FORLØBET bestod i, at Innohow leverede et konsulentforløb, hvor ledelsen deltog i en række strategimøder med fokus på bl.a. analyse af den eksisterende strategi, afstemning af ønsker til det fremtidige vækstscenarie, identifikation af aktiviteter som understøtter det ønskede vækstscenarie og hvordan det sikres, at aktiviteterne bliver gennemført.

Innohow stod bl.a. for mødetilrettelæggelse og udarbejdelse af dialogoplæg, mødefacilitering, konkretisering af strategiske tiltag og forslag, tilretning af den oprindelige strategi samt udarbejdelse af en strategiplakat.

Case af Innohow

Leveret service: Procesledelse & Facilitering

Virksomhedstype: Industrivirksomhed

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os

Skal vi også hjælpe din forretning? Kontakt os helt uforpligtende allerede i dag og hør mere.

+ 45 70 20 34 36

Telefontid alle hverdage
imellem 09.00 - 16.00

Innohow

Innovatorium
Birk Centerpark 40
7400 Herning
CVR: 35071008
Email: info@innohow.dk

Skal vi også skabe forandringer i din forretning?