+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

Østermark Grouting

Case for Østermark Grouting

UDBYTTET for Østermark Grouting var en strategiplan med tilhørende budgetter. Strategiplanen blev udviklet med hele ejerkredsens involvering og fastlagde målsætninger samt strategiske tiltag, som virksomheden skulle gennemføre for at få realiseret vækstpotentialet. Strategiplanen er efterfølgende blevet et implementeringsværktøj for direktionen og bestyrelsen, hvor de første positive vækstresultater er opnået.

Østermark Grouting er et datterselskab i Østermark koncernen. Selskabet havde brug for at få fastlagt de langsigtede vækstmål, vækststrategi, prioritering af vækstområder og en plan for, hvordan organisationen skulle udvikle sig i sammenspil med det andet datterselskab Østermark Entreprenørforretning.

Innohow leverede et konsulentforløb, hvor hele ejerkredsen var involveret. En række strategimøder blev gennemført, som startede med strategianalyse og identifikation af strategimuligheder. Herefter en vurdering af strategimulighederne bl.a. økonomisk, kompetencemæssigt og konkurrencemæssigt. Til sidst blev den endelige strategiplan færdigudarbejdet og godkendt af bestyrelsen.

Innohow samarbejde med direktionen og stod bl.a. for mødetilrettelæggelse og udarbejdelse af mødeoplæg, konkretisering af strategiske tiltag og forslag samt en tovholderfunktion på strategiplanen.

Case af Innohow

Leveret service: Procesledelse & Facilitering

Virksomhedstype: Industri

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os

Skal vi også hjælpe din forretning? Kontakt os helt uforpligtende allerede i dag og hør mere.

+ 45 70 20 34 36

Telefontid alle hverdage
imellem 09.00 - 16.00

Innohow

Innovatorium
Birk Centerpark 40
7400 Herning
CVR: 35071008
Email: info@innohow.dk

Skal vi også skabe forandringer i din forretning?