+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

Schultz Grafisk

Case for Schultz Grafisk

Schultz Grafisk fik fastlagt en innovationsstrategi for hvordan sammenspillet mellem sælger og grafikere fremover skulle fungere for at øge salget af de bedre kundeopgaver samt styrke den interne innovationsevne i virksomheden. Reorganiseringen af begge afdelinger blev implementeret med nye arbejdsgange, ændring af kundeorganisering, bedre vidensdeling mellem grafikere og sælgere samt nye arbejdsrum for alle ansatte.

Schultz Grafisk ambition var, at synliggøre de grafiske kompetencer mere over for kunderne, for at kunne styrke konkurrenceevnen og øge salget af mere komplekse kundeopgaver med tilhørende høj indtjeningspotentiale. Virksomheden ville synliggøre innovationsevnen over for kunderne i leverancerne og når kunderne var på besøg. Samtidig var der behov for at styrke den interne innovationsevne på tværs af afdelingerne og øge indsigten i hinandens kompetencer.

Innohow leverede et konsulentforløb der først synliggjorde den nuværende situation og hvad der skulle til for at Schultz Grafisk ambition kunne realiseres. Efter en grundig intern analyse af arbejdsgange identificerede medarbejderne de interne barrierer for forandring og udviklede herefter løsningsforslag til nye arbejdsgange, nye kreative arbejdsmetoder samt ny reorganisering af for løsningen af kundeopgaver. Via workshops, inspirationsture til andre virksomheder og testforløb på kundeopgaver, blev nye arbejdsmetoder defineret og gennemført. Ny kontorindretning og arbejdsværktøjer blev også implementeret, således at kunderne kunne opleve Schultz Grafisks innovationsevne i praksis.

Case af Innohow

Leveret service: Organisatorisk innovation

Virksomhedstype: Industrivirksomhed

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os

Skal vi også hjælpe din forretning? Kontakt os helt uforpligtende allerede i dag og hør mere.

+ 45 70 20 34 36

Telefontid alle hverdage
imellem 09.00 - 16.00

Innohow

Innovatorium
Birk Centerpark 40
7400 Herning
CVR: 35071008
Email: info@innohow.dk

Skal vi også skabe forandringer i din forretning?