+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

Teknisk forvaltning – Ikast Brande Kommune

Case for Teknisk forvaltning i Ikast Brande Kommune

Teknisk forvaltning i Ikast Brande Kommune fik et 2-dags innovationsseminar for alle ansatte i afdelingen, der resulterede i 27 løsningforslag på kort-, mellem- og langt sigt i forhold til at realisere visionen for det Tekniske Område. Ledergruppen vurderende løsningsforslagene efterfølgende og arbejdsgrupper fik til opgave at undersøge de udvalgte idéer.

Ikast Brande Kommune ønskede at afholde en workshop, hvor medarbejderne blev involveret og skulle komme med deres idéer til hvorledes Teknisk forvaltning kunne opnå 4 fastlagte målsætninger indenfor 4 år. Kravet var, at der skulle være plads til en radikal nytænkning og samtidig skulle idéerne tilstrækkelig konkretiseres, så udvalgte medarbejdere kunne forstå og arbejde videre med resultatet af en workshop.

Innohow leverede et konsulentforløb, der startede med et 2-dags innovationsseminar for alle medarbejderne i Teknisk Forvaltning. Efterfølgende var Innohows rolle at være sparringspartner for Ledergruppen. Sideløbende udviklede Innohow et arbejdsværktøj, i form af en innovationsmodel, for de etablerede arbejdsgrupper, der skulle hjælpe dem med at undersøge, teste, og modne de udvalgte idéer i et forprojekt.

Case af Innohow

Leveret service: Procesledelse & Faciliteirng

Virksomhedstype: Det offentlige

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os

Skal vi også hjælpe din forretning? Kontakt os helt uforpligtende allerede i dag og hør mere.

+ 45 70 20 34 36

Telefontid alle hverdage
imellem 09.00 - 16.00

Innohow

Innovatorium
Birk Centerpark 40
7400 Herning
CVR: 35071008
Email: info@innohow.dk

Skal vi også skabe forandringer i din forretning?