+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

Tulip Food Company

Case for Tulip Food Company

Tulip Food Company gennemgik en målrettet innovationsproces der resulterede i et katalog med nye konkretbeskrevne og visualiserede produktidéer indenfor 5 produktkategorier, der kunne indgå i den strategiske proces for udviklingen af den kommende marketingsplan.

Tulip Food Company ønskede nye vinkler på deres fremadrettede produkter inden for en række fødevarekategorier. Virksomheden ønskede en kort, fokuseret og kreativ proces, der både udfordrede deres egen vanetænkning og samtidig også ville resultere i en række produktidéer, der havde en realistisk chance for at kunne gennemføres inden for en kort tidshorisont.

Innohow leverede en effektiv innovationsproces, der startede med at identificere et antal produkttemaer, som Tulip Food Company ønskede nytænkning indenfor. I samråd med marketingschefen forberedte hver produktchef en kort præsentation af sit produktområde og hvilke muligheder der lå. Efterfølgende blev der afholdt en innovationsworkshop hvor illustratorer deltog imens Innohow faciliterede. Workshoppen resulterede i en række udvalgte nye produktidéer, som efterfølgende blev forfinede og visualiserede. Det hele blev samlet i en præsentation, som Tulip Food Company brugte til at fastlægge den fremadrettede marketingsstrategi. Innohow var tovholder under hele innovationsprocessen fra start til slut.

Case af Innohow

Leveret service: Innovationsprocesser

Virksomhedstype: Industrivirksomhed

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os

Skal vi også hjælpe din forretning? Kontakt os helt uforpligtende allerede i dag og hør mere.

+ 45 70 20 34 36

Telefontid alle hverdage
imellem 09.00 - 16.00

Innohow

Innovatorium
Birk Centerpark 40
7400 Herning
CVR: 35071008
Email: info@innohow.dk

Skal vi også skabe forandringer i din forretning?