+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk
Horsens Kommune

Horsens Kommune

En ny erhvervsstrategi UDBYTTET  for Horsens Kommune var udviklingen af en ny erhvervsstrategi for de kommende 4 år, og med opbakning fra politikere og erhvervslivet, en ny vision for kommunens erhvervsprofil. BAGGRUNDEN for projektet var, at kommunen havde et ønske...
Herning Kommune

Herning Kommune

Case for Herning Kommune Social- & Sundhedsudvalget ønskede, gennem en tværfaglig innovationsproces, at få udviklet et koncept for et bofællesskab for svært demente, som understøtter at man i Herning Kommune kan skabe og opretholde værdifulde liv for borgere med...
Ringkøbing Skjern Kommune

Ringkøbing Skjern Kommune

Case for Ringkøbing Skjern Kommune Ringkøbing Skjern Kommune fik via en målrettet innovationsproces udarbejdet en udviklingsplan for Bork Havn med lokalbefolkningens involvering. Udviklingsplanen lagde fundamentet for en efterfølgende udvikling af en Masterplan for...
Teknisk forvaltning – Ikast Brande Kommune

Teknisk forvaltning – Ikast Brande Kommune

Case for Teknisk forvaltning i Ikast Brande Kommune Teknisk forvaltning i Ikast Brande Kommune fik et 2-dags innovationsseminar for alle ansatte i afdelingen, der resulterede i 27 løsningforslag på kort-, mellem- og langt sigt i forhold til at realisere visionen for...
Lundgaarden-Ikast Brande Kommune

Lundgaarden-Ikast Brande Kommune

Case for Lundgaarden – Ikast Brande Kommune Lundgården, et dagtilbud for voksne udviklingshæmmede i Ikast Brande Kommune, har i dag fået øget brugerinvolvering i den daglige udførelse af opgaver i en nyoprettet servicegruppe. Borgerne får et medansvar og...