+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk
Daghjemmet Brandlundparken

Daghjemmet Brandlundparken

Fremtidens daghjem BEHOVET Personalet i Daghjemmet Brandlundparken, der er et tilbud til visiterede borgere med behov for støtte til at opretholde en meningsfuld hverdag, havde over en længere periode oplevet et stigende behov for kunne tilbyde mere værdiskabende...
Horsens Kommune

Horsens Kommune

En ny erhvervsstrategi UDBYTTET  for Horsens Kommune var udviklingen af en ny erhvervsstrategi for de kommende 4 år, og med opbakning fra politikere og erhvervslivet, en ny vision for kommunens erhvervsprofil. BAGGRUNDEN for projektet var, at kommunen havde et ønske...
Herning Kommune

Herning Kommune

Case for Herning Kommune Social- & Sundhedsudvalget ønskede, gennem en tværfaglig innovationsproces, at få udviklet et koncept for et bofællesskab for svært demente, som understøtter at man i Herning Kommune kan skabe og opretholde værdifulde liv for borgere med...
Ringkøbing Skjern Kommune

Ringkøbing Skjern Kommune

Case for Ringkøbing Skjern Kommune Ringkøbing Skjern Kommune fik via en målrettet innovationsproces udarbejdet en udviklingsplan for Bork Havn med lokalbefolkningens involvering. Udviklingsplanen lagde fundamentet for en efterfølgende udvikling af en Masterplan for...
Teknisk forvaltning – Ikast Brande Kommune

Teknisk forvaltning – Ikast Brande Kommune

Case for Teknisk forvaltning i Ikast Brande Kommune Teknisk forvaltning i Ikast Brande Kommune fik et 2-dags innovationsseminar for alle ansatte i afdelingen, der resulterede i 27 løsningforslag på kort-, mellem- og langt sigt i forhold til at realisere visionen for...