+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk
Skamol

Skamol

Case for Skamol UDBYTTET for Skamol har været en styrkelse af innovationskulturen på tværs af afdelingerne i organisationen, opkvalificering af medarbejderne samt implementeringen af en ny innovationsmodel med tilhørende værktøjer. Skamols pipeline af nye lovende...
Herning Vand

Herning Vand

Case for Herning Vand UDBYTTET  for Herning Vand var en fokuseret digitaliseringsstrategi, og en visualisering af denne, som både medarbejdere, ledelse og bestyrelsen kunne bruge fremadrettet til at følge implemen-teringen af strategien. Herning Vand blev nomineret...
ØSTERMARK ENTREPRENØR

ØSTERMARK ENTREPRENØR

Case for Østermark Entreprenørforretning UDBYTTET for Østermark Entreprenørforretning  har været en afklaring og afstemning af deres ønsker til den fremtidige vækst i virksomheden samt en justering af den oprindelige strategi for 2014-2017, så der nu er mere fokus på...
Qubiqa

Qubiqa

Case for Qubiqa Qubiga i Esbjerg fik skabt en prioriteret og målrettet portefølje af nye produktkoncepter til 3 globale markeder. En kommende produktportefølje, der med bestyrelsens efterfølgende godkendelse, nu skal realiseres i reelle produktudviklingsprojekter over...
Tulip Food Company

Tulip Food Company

Case for Tulip Food Company Tulip Food Company gennemgik en målrettet innovationsproces der resulterede i et katalog med nye konkretbeskrevne og visualiserede produktidéer indenfor 5 produktkategorier, der kunne indgå i den strategiske proces for udviklingen af den...