+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk
Multi Support

Multi Support

Case for Multi Support FedEx days UDBYTTET for Multi Support var en succesfuld gennemførelse af deres 24 timers FedEx event til stor tilfredshed for medarbejdere og ledelsen. Eventet styrker fællesånden i Multi Support og bruges til at sætte fokus på nytænkning og...
Danske Bank Group IT

Danske Bank Group IT

Case for Danske Bank Group IT Udvikling af en digital og fysisk værktøjskasse til strukturering af idéprocesser i IT-afdelingen hos Danske Bank Group IT. En værktøjskasse både medarbejdere og IdeFacilitatorer bruger til udvikle af nye projektforslag samt ad hoc...
Midtjysk Turisme

Midtjysk Turisme

Case for Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme har fået gentænk og skabt et innovativt, fleksibelt og inspirerende kontorlandskab, der tilgodeser de enkelte afdelingers arbejdsprocesser og medarbejderkrav. Arbejdsmiljøet understøtter også organisationens værdier og...
Ecopark

Ecopark

Case for Ecopark Ecopark har fået fastlagt en vision for udviklingen af erhvervsparken over de næste år inklusiv hvilke strategiske tiltag, der skal gennemføres for at opnå visionen. Markedskendskabsgraden er blevet styrket, og Ecopark har i dag et klart billede af,...
Innovatorium

Innovatorium

FORLØBET blev gennemført i samarbejde med Innohow, hvor Innohow stod for faciliteringen af strategivisualiseringsprojektet. Der blev udformet en strategi road map, for at identificere aktiviteter og initiativer, til at opnå den endelige vision. Det var både Innovatoriums egne medarbejdere, samt husets lejere, der kunne komme med input og forslag.