Undgå disse typiske udfordringer når innovation skal sættes i system

Picture of Skrevet af Søren Hansen

Skrevet af Søren Hansen

Innovationsproces

Hvis I som virksomhed vil sikre kontinuerlig innovation, så kræver det at I får sat jeres innovation i system, så innovation ikke kun er baseret på tilfældigheder. Her kommer Idea Management ind i billedet: Igennem Idea Management (IM) kan I sikre at de rigtige idéer bliver til realiserbare projekter. Dette gøres gennem en struktureret proces, hvor fokus er på at generere, indsamle, diskutere, udvikle, evaluere og teste idéer.

I vores quickguide til Idea Management (side 7) fremhæver vi fire typiske udfordringer som virksomheder støder på i forsøget med at systematisere innovation. I denne artikel vil vi uddybe to af disse udfordringer.

1. Kun fokus på idéindsamlingen…
og hvad så?

Mange virksomheder har tendens til at have størstedelen af deres fokus på idéindsamlingen, og glemmer dermed videreudviklingen og evaluering af disse idéer, til medarbejdernes store frustration. Dette resulterer ofte i en række idéer uden substans, som ikke bliver bearbejdet eller handlet på. Udover spildte potentielle idéer, så oplever medarbejderne en manglende respons og handling. Dette kan føre til at de mister lysten til at bidrage med nye idéer og i værste fald miste tiltroen til, at ledelsen er seriøs omkring prioriteringen af innovation.
For at undgå dette er det vigtigt at skabe en systematisk proces, som involverer mere end bare idéindsamling. Idéerne skal udvikles, bearbejdes og testes så de i sidste ende kan valideres eller kasseres. Her er det vigtigt med et fastlagt fokus og kriterier, som stemmer overens med den overordnet strategi i organisationen.

I hele Idea Management processen er det vigtigt at medarbejderne er motiveret for at deltage. En vellykket Idea Management proces har potentiale til at øge den generelle motivation blandt medarbejderne, gennem en følelse af medbestemmelse. Her skal der være fokus på løbende feedback og ikke mindst en begrundelse for hvorfor nogle idéer bliver kasseret.

2. Ingen måling af resultater… hvad bliver ressourcerne brugt på?

Det er afgørende for alle projekter i en virksomhed, at der kan fremvises synlige resultater, så der sikres en opbakning fra organisationen og ledelsen. Dette er udfordrende med innovation, da langt de fleste idéer ikke ender som en synlig implementering i organisationen. Netop derfor er det vigtigt at kunne dokumentere, hvad ressourcerne bliver brugt på.

Meget af dette kan dokumenteres gennem Idea Management Systemer (IMS), som f.eks. tid brugt på innovation, medarbejderengagement, antal realiserede idéer m.m. Som en bonus gør IMS samtidig håndtering af idéer nemmere, da det er en platform hvor medarbejdere kan indsende deres egne idéer, samt kommentere og stemme på andres. Læs mere om IMS i vores quickguide til Idea Management.

“If you can’t measure it, you can’t manage it”

Peter Drucker

I forsøget på at skabe løbende innovation, retter mange virksomheder blikket mod Idea Management (IM). Idea Management er en metode til, at sikre de rigtige idéer bliver realiserbare projekter. Dette gøres ved at skabe et struktureret system til at generere, indsamle, diskutere, udvikle, evaluere og teste idéer på.

I vores quickguide til Idea Management (side 7) fremhæver vi fire typiske udfordringer, som virksomheder støder på i forsøget med at systematisere innovation. I denne artikel vil vi uddybe udfordringerne: Et enspænderprojekt og Den forkerte platform.

Et enspænderprojekt

Tanken om at implementere Idea Management er altid god, men IM kræver opbakningen fra ledelsen. Ellers mister medarbejderne motivationen til at deltage og den innovationsansvarlige ender med innovationsstagnering.

Dynamisk innovation kræver at ledelsen går først og viser vejen for de ansatte. I skabelsen af motivation for deltagelse, kan der arbejdes både med hårde og bløde belønningsfaktorer. De hårde faktorer kan være materielle ting som pengebonus, præmier mfl. Hvor de bløde faktorer kan være anerkendelse, ros mfl. Det er vigtigt på forhånd at overveje hvilke belønningsfaktorer man vil benytte og de eventuelle afledte konsekvenser af dette. Samtidig er det vigtigt at ledelsen viser, at de er villige til at tage handling på de bedste idéer.

Den forkerte platform

Anvendelsen af en eksisterende platform har sine fordele, da man ikke skal forholde sig til form, lagring og funktionalitet. Problematikken ved at bruge en eksisterende platform er at de ikke er designet til Idea Management. For overblikket af idéer kan være uoverskueligt og efterbehandlingen er problemfyldt, da man har en platform med døde idéer, der ikke har været gennem en iterativ proces.

Idea Management System kommer i mange afskygninger, i valget af den rette platform er det vigtigt, at man tænker brugssituationen ind i processen. Det skal være let for medarbejdere at bidrage til processen på en nem og tilgængelig måde.

Idea Management Systemer (IMS) er redskabet, der kan hjælpe en iterativ proces på plads. IMS er software, der skaber et system omkring håndteringen af idéer, hvortil de vigtigste funktioner er:

  • Skabe et overblik over alle inputs.
  • Gøre det lettere for alle parter at deltage i arbejdet.
  • Muligheden for organisere, behandle og vurdere inputs.

Er du interesseret i andre spændende artikler omkring innovation? Klik ind i vores store artikelunivers: https://innohow.dk/artikler/

Del denne artikel

Relaterede artikler

Kan man lave en Design Thinking Proces i metaverset?

Forandringsledelse

Innovationslederens opgave

Innovation og kreativitet

Innovation og kreativitet på 2 minutter

Hvorfor innovationsteams fejler

Innovationsledelse

Innovationskultur uden retning og ledelse bliver let til et innovationscirkus

Forankring

Hvordan forankres innovation bedst?

Få succes med en innovationsdag. Hent whitepaper og se hvordan.

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev kan du downloade dette whitepaper helt gratis.

Modtag vores gratis e-bog, Innovationschefens Håndbog 2.0, og få en masse gode værktøjer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gratis vores e-bog om idéudvikling og andet spændende information omkring innovation.

Innohow anvender dine kontaktoplysninger, for at vi kan kontakte dig om vores ydelser. Du kan til enhver tid afmelde dig disse meddelelser. For at læse mere om vores privatpraksis, kan du læse vores privatpolitik.

Systemer

Hvilke IT-systemer eller værktøjer kan bedst understøtte Jeres innovationsprocesser?

Vælg det rette Idea Management System eller Innovation Management Setup, der matcher Jeres organisation og ambitioner.

Idea Management System:

Innovation Funnel:

Innovation Portfolio:

Kompetencer

Hvilke innovationskompetencer har I brug for, for at løfte jeres innovationsniveau?

Få træning i innovationsmodeller og konkrete værktøjer, så jeres medarbejdere og ledere kan indfri jeres ambitioner for innovation.

Design Thinking Træning:

Design af Toolkits:

Innovatørens DNA træning:

Struktur

Hvilken organisering understøtter jeres ambitioner for innovation?

Få styr på jeres beslutningsprocesser og -mandat, innovationsmidler og hvem internt og eksternt er drivkræfterne for innovation hos Jer.

Beslutningsmatrix:

Innovations KPI:

Innovationspulje:

Adfærd

Hvordan udvikles de ønskede vaner og adfærd for innovation i en organisation?

Få styr på jeres værdier for innovation, hvem er kulturbærerne og hvilken adfærd I ønsker for at fremme innovation.

Fra værdisæt til handling:

Rollebeskrivelse:

Barriere-Analyse:

Processer

Hvilke arbejdsprocesser for innovation skaber de ønskede resultater for jeres målsætninger?

Få den rigtige innovationsmodel med tilhørende værktøjer og bliv skarpere på hvilke innovationstyper I skal levere.

Innovationstyper:

Egen innovationsmodel:

Workflow:

Strategi

Hvad er den rigtige strategi, som løfter jeres innovationskapaciteter og innovationsniveau?

Få defineret jeres innovationsstrategi inklusiv de konktere tiltag, som over tid løfter jeres innovationsniveau til nye højder.

Egen innovationsstrategi:

Innovationsniveauer:

Innovationskultur: