+ 45 70 20 34 36 info@innohow.dk

VI GÅR NYE VEJE – LIGE SOM VORES KUNDER

Hver dag hjælper vi vores kunder med at anvende innovation som redskab til at styrke deres forretning. 
Nu har vi selv gjort det, så vi kan hjælpe vores kunder endnu bedre, og vi vil gerne dele vores oplevelse for at inspirere andre til at gå nye veje.

At stå ved en skillevej

I maj måned skrev vi et indlæg, som bliver indledt med en beskrivelse af, hvordan evnen til at være innovativ bliver påvirket negativt af noget, som vi stort set alle er afhængige af, nemlig vaner. Mennesker er og bliver vanemennesker, og det betyder, at vi ofte falder tilbage til de metoder vi er kender.

I Innohow er vi ikke anderledes end andre, vi kan også godt lide vaner og rutiner, men vi gør vores bedste for at bryde op med vores vaner, når det giver mening. Derfor stod vi for et halvt år siden ved en skillevej, hvor vi begyndte at overveje, om vi var kørt fast i en ring af vaner og rutiner, som begrænsede vores udvikling fremad.

 

Vejen til en ny identitet

Siden Innohow startede i 2003, har vi fået flere kompetencer ind i virksomheden og med 13 år på bagen har vi også fået en del erfaringer, derfor hjælper vores nu også vores kunder med at planlægge, facilitere og/eller bidrage i mere længerevarende forandringsskabende processer. I skemaet nedenfor har vi lavet en oversigt over vores forretningsfokus fra fortiden samt vores fremtidige forretningsfokus.

Innohow’s fokus

Vores gamle logo

Vores nye logo

Fokus:
At levere kreativitet
Fokus:
At forankre innovation
Vi startede i 2003 med et fokus på at tilrettelægge og gennemføre kreative processer, uanset fokusområde. Vores ekspertise var processen og ikke “objektet”.

Vi udviklede en ydelse, som var til at forstå for de fleste, en kreativ proces kaldet grøn og rød zone, og den blev modtaget rigtig godt hos kunderne. Metoden passer til den måde hjernen er vant til at arbejde på, den hjælper til at holde de to tænkemåder “skabende” og “vurderende” adskilt, og det er her, nøglen til større succes med nytænkning ligger.

De to zoner, den grønne og den røde, blev meget naturligt grundlaget for Innohows logo, der blev bygget op af farverne grøn og rød samt et payoff der hed “creativity at work”.

Vi har i den seneste tid erkendt, at vores kunders nuværende og fremtidige behov er under forandring og vores logo var låst fast på hvem vi var engang.

Vores ydelser i dag har udviklet sig markant og dækker en bred palette services indenfor innovation, såvel i projektmæssig sammenhæng som i organisatorisk sammenhæng. Igennem vores udviklingsproces, i et godt samspil med eksterne eksperter, erkendte vi, at Innohows DNA er, at levere – Nye Veje. Til Forandring.

Denne erkendelse gjorde, at vi måtte gøre op med vores gamle logo og hjemmeside. Faktisk måtte vi gøre op med hele ,vores måde at kommunikere til og med kunderne og omverdenen.

 

Læring

Vi vil gerne inspirere andre til at kunne anvende innovation som et redskab til deres udvikling, derfor er det også naturligt, at vi kommer med et par af vores tanker om, hvordan man kan lære noget af vores historie.

Innovation er introduktionen af værdiskabende nye, eller væsentligt forbedrede, produkter, produktionsprocesser, organisatoriske metoder og markedsføringstiltag. Det behøver ikke, at være helt nyt og ukendt for verden eller markedet. Det kan også være nyt for den enkelte virksomhed.

En grundlæggende forudsætning for innovation er, at man har fokus på udviklingsarbejde, altså systematisk arbejde, som har til formål at frembringe væsentlige forbedringer. Og forudsætningen, for udviklingsarbejdet, er ny viden samt en vilje til at gøre op med “plejer” – også når det er svært!

Hvis innovation skal have gode vækstbetingelser, skal det mest naturlige spørgsmål, som man skal huske at stille sig selv igen og igen, være: “Hvad nu hvis vi ikke arbejder på den måde, vi ved der virker?”. Med andre ord, så skal man hele tiden arbejde med åbne øjne og fokusere på, hvad der kunne virke bedre.

Det er ikke en evne, man opbygger over en nat! Som børn er vi rigtig gode til hele tiden at gå til en udfordring med åbne øjne og åbent sind, men igennem vores opdragelse og vores uddannelse aflæres evnen, eller i bedste fald sættes disse evner kun i bero.

Når man beslutter sig for at forbedre evnen til at være innovativ, så kan det sidestilles med et mål om at blive i stand til at løbe et maraton. De fleste vil kunne realisere det, men det kræver lang tids fokuseret og systematisk træning. Nogle dage vil det være lettere end andre. Nogle gange vil man måske skulle have input fra andre, fordi man synes, det hele er gået lidt i stå. Men uanset hvad, så kræver det stålsat vilje og et vedvarende fokus. Det kræver især fokus på, hvor man har behov for at forbedre sig.